ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ДМТРА ДАНЛОВЧА ЛАВРНЕНКАВ.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч

Анотація


ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА

ДМТРА ДАНЛОВЧА ЛАВРНЕНКА

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліографія основних праць

Д.Д.Лавриненка

Лавриненко Д.Д. Введення модрини в культури на Україні як засіб піднесення продуктивності лісу / Д.Д. Лавриненко // Пр. ін-ту лісівництва. – К. : АН УРСР, 1949 – Т. 1. – С. 77–143.

Лавриненко Д.Д. Типы лесных культур для площадей Гослесфонда УССР / Лавриненко Д.Д., Флоровський А.М., Ковалевський А.К. – К. – Х. : Госиздат с.-х. лит-ра, 1950. – 124 с.

Лавриненко Д.Д. Сосново-дубові культури / Д.Д. Лавриненко // Пр. ін-ту лісівництва. – К. : АН УРСР, 1951. – Т. 2. – С. 56–116.

Лавриненко Д.Д. Визначення населення коріння ґрунту в лісі / Д.Д. Лавриненко // Пр. ін-ту лісівництва. – К. : АН УРСР, 1952. – Т. 3. – С. 73–84.

Лавриненко Д.Д. Взаємодія дуба і ясена в лісокультурах Лісостепу УРСР / Д.Д. Лавриненко // Пр. ін-ту лісівництва. – К. : АН УРСР, 1953. – Т. 4. – С. 117–179.

Лавриненко Д.Д. Типы леса Украинской ССР. / Лавриненко Д.Д. – М.–Л. : Гослесбумиздат, 1954. – 92 с.

Лавриненко Д.Д. Типы лесных культур для Украины / Лавриненко Д.Д., Флоровський А.М., Ковалевський А.К. – К. : АН УССР, 1956. – 287 с.

Лавриненко Д.Д. До методики вивчення взаємодії деревних порід у дібровах. / Д.Д. Лавриненко // Пр. ін-ту лісівництва. – К. : АН УССР, 1958. – Т. 7. – С. 92–114.

Лавриненко Д.Д. Наукові основи підвищення продуктивності лісів Полісся Української РСР. /Лавриненко Д.Д. – К. : УАСГН, 1960. – 195 с.

Лавриненко Д.Д. Лісові культури / Лавриненко Д.Д., Антиков О.Я. – К. : Укрсільгоспвидав, 1962. – 115 с.

Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса. / Лавриненко Д.Д. – М. : Лесн. пром-сть, 1965. – 247 с.

Лавриненко Д.Д. Создание тополевых насаждений / [Лавриненко Д.Д., Редько Г.?., Лишенко А.А., Ковалевский А.К. и др.]. – М. : Лесн. пром-сть, 1966. – 314 с.

Лавриненко Д.Д. Розвиток лісотипологічної науки на Україні / Д.Д. Лавриненко // Вісник с.-г. науки. – 1967. – № ІІ. – С. 93–100.

Лавриненко Д.Д. Створення лісових культур у дібровах України / Лавриненко Д.Д. – К. : Урожай, 1970. – 178 с.

Лавриненко Д.Д. Лісові культури / Лавриненко Д.Д. – К. : Урожай, 1973. – 96 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.