ВДОВЙ СКЛАД І КІЛЬКІСНА УЧАСТЬ ДЕРЕВНХ ПОРІД У ВУЛЧНХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА СУМТ. І. Мельник, А. В. Мельник

Анотація


Вивчено структуру дендрофлори насаджень 14 вулиць центральної частини м. Суми. Таксономічний аналіз дозволив встановити, що дендрофлора головних вулиць міста представлена 28 видами дерев (з них Magnoliophyta – 24 види та Pinophyta – 4 види), що належать до 16 родів та 12 родин. Найбільша частка припадає на рід Tilia L. (40 %), Acer L. (22 %), Aesculus L. (до 19 %) та Populus L. (10 %), інші роди використовувалися значно рідше і їх частка в насадженнях не перевищує 5 %. У кількісному відношенні у вуличних насадженнях найширше представлені: Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop., Aesculus hippocastanum L., Populus nigra L., P. pyramidalis Rosier., Acer platanoides L. та ін. Частка вічнозелених дуже низька.

Вуличні насадження, структура дендрофлори, таксономічний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеева К. В. Оценка состояния городских зеленых насаждений / К. В. Авдеева // Проблемы химико-лесного комплекса : науч.-практ. конф. Сб. тез. докл. – Красноярск, 1999. – С. 81.

Дерева та кущі України. Порайонний асортимент / за ред. О. А. Калініченка ; уклали В. В. Пушкар, C. I. Кузнецов, Ф. М. Левон. – К., 2000. – 187 с.

Доброчаев Д. Н. Определитель высших растений Украины / [Д. Н. Доброчаев и др.]. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.

Костежевич Н. ?. Озеленение городов и населенных мест в целях оздоровления климата / Н. ?. Костежевич // Лесоведение и лесное хозяйство. – Минск, 1974. – Вып. 3. – С. 28–32.

Кравчук Л. А. Структура, состояние и устойчивость древесных насаждений в посадках вдоль улиц и дорог в городах Белоруссии / Л. А. Кравчук, В. А. Рыжиков // Природопользование. – 2011. – Вып. 20. – С. 81–89.

Кузнецов C. I. Дендрологічний склад зелених насаджень в Україні та перспективи його поліпшення / C. I. Кузнецов, Ф. М. Левон, В. В. Пушкар // Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць : Матеріали Першого міжнародного семінару. – Львів, 1997. – Т. 1. – С. 205–206.

Левон Ф. М. Загальні сьогоденні проблеми озеленення міст в Україні / Ф. М. Левон, С. І. Кузнєцов // Наук. вісник УкрДЛТУ : Міські сади і парки : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11, 5. – С. 226–230.

Мелехова О. П. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : учеб. пособие для студ. вузов / О. П. Мелехова. – М. : Академия, 2007. – 288 с.

Сергейчук С. А. Устойчивость древесных растений в техногенной среде / С. А. Сергейчук. – Минск, 1994. – С. 12–18.

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2010–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.meria.sumy.ua/engine/download.php?id=5716


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.