БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАДЗЕМНОЇ СФЕР СХІДНО-АЗІЙСЬКХ ВДІВ РОДУ RHODODENDRON L. В УМОВАХ М. КЄВАІ.О. Сидоренко

Анотація


Наведено результати дослідження біоморфологічної структури надземної сфери рослин у східно-азійських видів рододендронів при інтродукції в умовах м. Києва.

Життєва форма, біоморфологічна структура, екологічна пластичність, екобіоморфа, вид, рододендрон.


Повний текст:

PDF

Посилання


Григора І. М. Геоботаніка : навч. посіб. / І.М. Григора, Б. Є. Якубенко, М. Д. Мельничук. – К. : Арістей, 2006. – 448 с.

Лапин П.?. Оценка пер­спективности интродукции древесных растений по данным визуальных на­блю­дений / П. ?. Лапин, С. В. Сиднева // Опыт интродукции древесных растений. – М. : ?зд. Главн. бот. сада АН СССР. – 1973. – С. 7–67.

Мазуренко М. Т. Рододендроны Дальнего Востока, структура и морфогенез / М. Т. Мазуренко. – М. : Наука, 1980. – 232 с.

Мазуренко М.Т. Структура и морфогенез кустарников / М.Т. Мазуренко, А.П. Хохряков. – М. : Наука, 1977. – 160 с.

Серебряков ?. Г. Морфология вегетативных органов высших растений / ?. Г. Се­реб­ряков – М. : Советская наука, 1952. – 391с.

Серебряков ?. Г. Экологическая морфология растений / ?. Г. Се­реб­ряков. – М. : Высшая школа, 1962. – 378 с.

Серебряков ?. Г. Жизненные формы высших растений и их изучение / ?. Г. Серебряков. – В кн. : Полевая геоботаника. – М.-Л. : Наука, 1964. – Т. 3. – С. 146–208.

Хохряков А. П. Направления эволюции форм роста растений в экстремальных условиях / А. П. Хохряков. – В кн. : Почвы и растительность мерзлотных районов СССР. – Магадан : ДВНЦ АН СССР, 1973. – С. 225–233.

Хохряков А. П. Эволюция биоморф растений / А. П. Хохряков. – М. : Наука, 1981. – 168 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.