ВПЛВ ЗАСОЛЕНОСТІ ҐРУНТУ НА СТАН ТА ЖТТЄВІСТЬ ВУЛЧНХ ДЕРЕВНХ РОСЛН м. КЄВАО.В. Піхало

Анотація


Наведено результати лабораторних досліджень, які характеризують вміст щільного залишку у вуличних урбоедафотопах історичної частини м. Києва та натурних спостережень щодо його впливу на стан та життєвість деревних рослин.

Щільний залишок, вуличні насадження, коефіцієнт кореляції, життєвість рослин, загальний стан.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. – М. : МГУ, 1970. – 487 с.

Екологічні передумови оптимізації вуличних насаджень Києва / С. І. Кузнєцов, Ф. М. Левон, В. Ф. Пилипчук [та ін.] // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – Вип. 3. – С. 57–64.

Лаптєв О. О. Екологiчна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті : моногр. / О.О. Лаптєв – К. : Укр. екол. акад. наук, 1998. – 208 с.

Левон Ф. М. Зелені насадження в антропогенному трансформованому середовищі : моногр. / Ф. М. Левон. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 364 с.

Лисовал А. П. Агрохимия. Лабораторный практикум / А.П. Лисовал, У.М. Давыденко, Б.Н. Мойсеенко. – К. : Вища шк.; Головное изд-во, 1984. – 311 с.

Николаевский В. С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации / В.С. Николаевский. – М. : МГУЛ, 1999. – 193 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.