СТАН НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ЯЛН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ НА ПРКЛАДІ ВІННЦЬКОГО ОУЛМГО.О. Середюк

Анотація


Наведено статистично опрацьовані, зведені дані лісовпорядкування насаджень за участю ялини європейської у Вінницькому ОУЛМГ за 2007–2011 рр. Проаналізовано динаміку площі насаджень за участю ялини та їх лісівничо-таксаційні показники. Визначено умови, які сприяють зростанню насаджень за участю ялини європейської в регіоні дослідження.

Насадження, ялина європейська, лісовпорядкування, лісівничо-таксаційні показники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воронцов А.?. Патология леса / А.?. Воронцов. - М. : Лесн. пром-сть, 1978. – 271 с.

Гірс О.А. Лісовпорядкування / О.А. Гірс, Б.І. Новак, С.М. Кашпор // Підручник. – К. : Арістей. – 2004. – 380 с.

Голубець М.А. Використання ялини звичайної для підвищення продуктивності лісів рівнинної частини західних областей УРСР / М.А. Голубець // Вісник с.-г. науки. – 1958. – № 4. – С. 51–56.

Гордієнко І.І. Взаємовплив ялини та дуба / І.І. Годієнко. – К. : Наук. думка, 1967. – 67 с.

Гордієнко М.І. Лісові насадження Вінниччини / М.І. Гордієнко, А.О. Бондар, Г.Т. Криницький, П.І. Лакида, В. П. Ткач. – К. : Урожай, 2006. – 248 с.

Горшенин Н.М. О причинах гибели культур ели в Прикарпатье / Н.М. Горшенин, С.В. Шевченко // Научные записки Львовского с.-х. ин-та. – 1954. Вып. 4. - С 174-176.

Жигунов А.В. Массовое усыхание лесов на Северо-Западе России / А.В. Жигунов, Т.А. Семакова, Д.А. Шабунин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=1197&table_name

Зражва С.Г. Особенности роста дубово-еловых культур в Прут-Днестровском лесохозяйственном районе / С.Г. Зражва // Научн. тр. УСХА : Пути повышения продуктивности лесов Украины и Молдавии. – К. : Урожай, 1983. – С. 62–63.

?ванов В.П. усыхание еловых лесов проблема регионов / В.П. ?ванов, С.?. Смирнов, ?.Н. Глазун [и др.] //Актуальные проблемы лесного комплекса : междунар. науч.-техн. конф. «Лес 2000» : информ. матер. - Брянск : БГ?ТА, 2000. - С. 98-100.

Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса / Д.Д. Лавриненко. - М. : Лесн. пром-ть, 1965. - 248 с.

Лавриненко Д.Д. Створення лісових культур у дібровах України / Д.Д. Лавриненко – К. : Урожай, 1965. – 248 с.

Лавринович Є.С. До питання про причини випадання деревних порід у дендропарку Тростянець / Є.С. Лавринович // Інтродукція та акліматизація рослин. - К. : Вид-во АН УРСР. - 1966. - С. 220–225.

Пукман В.В. моніторинг ялинових деревостанів: дослідження зв’язків між лісівничо-таксаційними і кліматичними чинниками та їх вплив на санітарний стан / В.В. Пукман, Г.Г. Гриник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. – техн. праць. – 2010. - Вип. 21.01. – С. 51-63.

Солдатов А.Г. Пути повышения продуктивности лесов УССР / А.Г. Солдатов. Лесн. хоз-во. – 1955. – № 6. – С. 14–18.

Leontovyc R. The role of fungal pathogens in the premature decay of Norway spruce stands in Slovakia / R. Leontovyc, A. Kunca // Current problems of forest protection in spruce stands under conversion. - Warsaw : Forest Research Institute, 2006. - P. 79–84.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.