РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЧНХ ПРЙОМІВ РОЗМНОЖЕННЯ СУМАХА ПУХНАСТОГО (RHUS TYPHINA L.) IN VITROМ.О. Борщевський, О.Ю. Чорнобров, А.А. Клюваденко

Анотація


Розроблено технологію розмноження сумаха пухнастого (Rh. typhina L.) в культурі in vitro. Підібрано оптимальний режим стерилізації експлантатів та досліджено вплив складових живильного середовища на морфогенетичну активність тканин і органів in vitro.

Rhus typhina L.клональне мікророзмноження, експлантати, живильне середовище, стерилізація, асептичні експлантати, морфогенез,регулятори росту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Behboodi, B. S. H. (2002) Tissue culture results of all wildspecies and some cultivars in Iran. ISHS Acta Horticulturae 591: III International Symposium on Pistachios and Almonds, Spain.

Doroudi, H. Akbarinia, M. Jalali, S and Khosroujerdi E. (2008) Effects of cutting diameter and media on rooting and survival of Sumac cuttings (Rhus Coriaria. L.). Iranian Journal of Biology Spring; 21(2):271–277.

Murashige T., Scoog F. A revised medium for rapid, growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. plantarum. – 1962. – V.15. –N. 3. – P. 473.

Tissue culture in medicinal plant of Sumac (Rhus coriaria) / Abbas Safarnejad, Sayedeh Bi Bi. Layla Alamdari // International jornal of science and nature. Vol. 2 (4). – Society for science and nature, 2011. P. 760–763.

Біотехнологічні прийоми розмноження малини (rubus hispidus l.) в умовах in vitro / А. А. Клюваденко, О. Ю. Чорнобров, П. Ю. Дрозд, М. Д. Мельничук // Науковий вісник Нацiонального університету біоресурсів і природокористування України. – Вип. 134. Ч. 3. Серія "Біологія, біотехнологія, хімія, екологія" : зб. наукових праць / редкол. Д. О. Мельничук . – К., :, 2009. –- С. 369–377.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. – К. : Наукова думка, 1980. – 488 с.

Катаева Н. В. Клональное микроразмножение растений / Н. В. Катаева, Р. Г. Бутенко. – М. : Наука, 1983. – 96 с.

Кохно Н.А. Основные ландшафтообразующие интродуценты парков Украины / Н.А. Кохно // Оптимизация структуры парковых насаждений с использованием интродуцентов. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 67–75.

Кушнір П. Г. Мікроклональне розмноження рослин: теорія і практика / Г.П. Кушнір, В.В. Сарнацька. – К.: Наукова думка: Інститут фізіології рослин і генетики, 2005. – 269 с.

Мельничук М.Д. Біотехнологія рослин : підр. (для студ. агробіол. та біол. спец., наук., викл., асп.] / М.Д. Мельничук, Т.В. Новак, В.А. Кунах. – К. : Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.