ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНЙ СТАН, ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯО.Ю. Кайдик

Анотація


Охарактеризовано сучасний стан лісорозведення в Україні як один із методів розширеного відтворення лісів у контексті сталого розвитку лісового господарства і виконання Державної цільової програми «Ліси України» на 2010–2015 роки. Наведено головні проблеми та основні завдання лісорозведення на перспективу і запропоновано шляхи його вдосконалення.

Лісорозведення, лісові культури, відтворення лісів, лісистість, сільськогосподарські землі, полезахисні лісові смуги.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василюк А.В. Биоразнообразие степей под охраной Красной и Зеленой книг Украины / А.В. Василюк, ?.Ю. Парникоза, М.С. Шевченко // Степной бюллетень. – 2010. – № 29. – С. 33–38.

Василюк О.В. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті глобальних процесів збереження біологічного різноманіття / О.В. Василюк, С.О. Івко // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12–14 жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків : УкрНДІЛГА, 2010. – С. 64–65.

Василюк О.В. Проблеми узгодження природоохоронного законодавства із нормативно-правовими актами про консервацію земель та агролісомеліорацію / О.В. Василюк, Я.І. Мовчан, О.П. Бурковський // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К., 2013. – Вип. 187, ч. 2. – С. 15–23.

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010–2015 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-п

Держлісагентство перевиконало обсяги створення нових лісових культур [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article

Лісовий кодекс України / в редакції закону № 3404-IV від 20.03.2006 р.// ВВР України. – 2006. – № 21. – С. 170.

Маурер В.М. Стан та якість робіт із відтворення лісів в Україні та шляхи їх покращення / В.М. Маурер, А.П. Пінчук // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К., 2013. – Вип. 187, ч. 1. – С. 328–334.

Об итогах и перспективах степного лесоразведения / М. Попков Е. Кожушко. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua /node/5121

Плани та звіти щодо роботи державного агентства лісових ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/ uk/publish/category?cat_id=34185

Правила відтворення лісів / затв. Постановою КМУ від 1 березня 2007 р. № 303. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2007-п

Савущик М.П. До проблеми оптимізації лісистості в Україні / М.П. Савущик, М.Ю. Попков [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua/node/611

Теоретичні та технологічні основи відтворення лісів на засадах екологічно орієнтованого лісівництва. Науково-методичні рекомендації / [Маурер В.М., Гордієнко М.І., Бровко Ф.М. та ін.]. – К. : ВЦ НУБіП України, 2008. – 63 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.