ОСОБЛВОСТІ ЛІСОМЕЛІОРАТВНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ЗАХСНХ ЛІСОВХ НАСАДЖЕНЬ ЛІНІЙНОГО ТПУВ.М. Малюга, С.М. Дударець

Анотація


Наведено особливості лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу та розташованих у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг. Акцентовано увагу на основних показниках, які враховуються під час лісовпорядкування таких об’єктів та визначення оцінки їхнього стану.

Лісомеліоративне впорядкування, захисні лісові насадження лінійного типу. лісомеліоративне обстеження, лісотаксаційні роботи, оцінка стану насаджень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дударець С.М. Лісомеліоративні насадження – важлива складова у формуванні національної екологічної мережі / С.М. Дударець // Тези доповідей учасників міжнародн. наук.-практ. конф. «Ліс, довкілля, технології: наука та інновації» (29 березня 2012 року. – К. : Компринт, 2012. – С. 177–178.

Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки” // УК. – 2000. – № 207. – С. 3–16 .

Закон України “Про меліорацію земель” // УК. – 2000. – № 29. – С. 3–10.

Інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень. – К. : Укрдержліспроект, 2000. – 74 с.

Інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень. – К. : Укрдержліспроект, 2004. – 77 с.

Малюга В.М. Науково-методичні рекомендації до впровадження у виробництво Критеріїв лісівничо-меліоративної оцінки і пропозиції щодо вдосконалення технології створення захисних лісонасаджень / В.М. Малюга. – К. : НАУ, 2001. – 18 с.

Малюга В.М. Місце і роль захисних лісових насаджень у розбудові національної екологічної мережі / В.М. Малюга // Тези доповідей учасників конф. наук.-педагог. працівн., наук. співроб. і аспірантів та 64-ї студент. наук. конф. – К. : І.С. Майдаченко, 2010. – С. 99–100.

Настанови з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу та розташованих у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг / [В.Ю. Юхновський, В.М. Малюга, С.М. Дударець та ін.]. – К. : Компринт, 2012. – 38 с.

Юхновський В.Ю. Агролісомеліорація : підручн. / В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга ; за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор, 2012. – 372 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.