ЛІСОКУЛЬТУРНА СПАДЩНА ВП НУБіП УКРАЇН «БОЯРСЬКА ЛІСОВА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» ТА ЇЇ СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯВ.М. Маурер, Я.Д. Фучило, В.В. Білека

Анотація


Охарактеризовано найбільш значущі об’єкти лісокультурної спадщини ВП НУБіП України „Боярська ЛДС” та їх сучасне значення. Запропоновано низку заходів з підтримання стану існуючих об’єктів і закладання нових стаціонарів з урахуванням глобальних і регіональних викликів сьогодення.

Лісові культури, лісокультурна справа, лісокультурна спадщина, відтворення лісів, лісовідновлення, лісорозведення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Головащенко В.П. Опыт Боярского учебно-опытного лесхоза по созданию лесных культур / В.П. Головащенко, Н.В. Юр // Вопросы технического прогреса в лесном хозяйстве и лесной промышлености. Тезисы докладов. – К., 1965. – С. 11–18.

Гордієнко М.І. Методичні вказівки до вивчення та дослідження лісових культур / М.І. Гордієнко, В.М. Маурер, С.Ю. Ковалевський. – К. : НАУ, 2000. – 101 с.

Гордиенко М.?. Результаты исследований влияния способа подготовки почвы на успешность культур сосны в Полесье / М.?. Гордиенко, Н.?. Ониськив, А.В. Кистень // Пути повышения продуктивности лесов Украины и Молдавии : научные труды УСХА. – 1983. – С. 11–15.

Гордиенко М.?. О создании наиболее доходных лесных насаджений в лесостепи УССР / М.?. Гордиенко // Вопросы повышения продуктивности земледелия : тр. УСХА. Вып. VIII. – 1963. – С. 262–265.

Кроткевич П.Г. Выращивание высококачественной древесины / П.Г. Кроткевич. – М.- Л., Гослесбумиздат, 1955. – 180 с.

Лесокультурный опыт Боярского учебно-опытного лесхоза. – М. : Лесная промышленность, 1968. – 388 с.

Логгинов Б.Й. Основы полезащитного лесоразведения / Б.Й. Логгинов. – К., 1961. – 352 с.

Логгінов Б.Й. Лісове насіння та деревні розсадники / Логгінов Б.Й., Кальной П.Г., Васильченко П.А. – К. : УАССН, 1960. – 212 с.

Малюгин Т.Т. Механизация лесокультурных работ // Лесокультурный опыт Боярского учебно-опытного лесхоза / Т.Т. Малюгин ; под ред. Б.?. Логгинова. – М. : Лесн. пром.-сть, 1968. – С. 275–288.

Маурер В.М., Зацарная Л.В. Рост и состояние семенного потомства сосны в эколого-географических культурах Боярской ЛОС/ В.М. Маурер, Л.В. Зацарная // Совершенствование лесного хозяйства и защитного лесоразведения : научные труды УСХА. – 1986. – С. 4–10.

Розширення термінів садіння лісових культур за рахунок використання сіянців з оптимізованою коренелистовою кореляцією / В.М. Маурер, П.Я. Мойсеєць // Наук. Вісник НУБіП України. – 2010. – № 152, ч. 2. – С. 247–252.

Никитин ?.А. Некоторые вопросы агротехники выращивания / ?.А. Никитин, ?.?. Полубояринов, Н.?. Ониськив // Пути повышения продуктивности лесов. – К. : Урожай, 1965. – С. 106–115.

Овсянкин В.Н. Густота культур и ее биолого-лесоводственное значение / В.Н. Овсянкин, Ю.Н. Савич // Тр. ин-та л/х проблем Латвийской ССР. – Рига, 1956. – Т. XI. – С. 82–85.

Ониськив Н.?. Еловые культуры Прикарпатья / Н.?. Ониськив // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1964. – № 7. – С. 101–106.

Ониськив Н.?. Создание лесных культур в Боярском учебно-опытном лесхозе / Н.?. Ониськив. – К. : УСХА, 1986. – 61 с.

Портной В.Н. ?сследования способов раскорчевки лесосек под лесные культуры в свежих суборях Полесья : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / В.Н. Портной. – К., 1973. – 22 с.

Савич Ю.М. Ріст соснових культур залежно від їх густоти // Результати наукових досліджень по лісових культурах у Боярському дослідному лісгоспі / Ю.М. Савич. – К. : УАСГН, 1960. – С. 135–145.

Савич Ю.Н. Уникальный научно-исследовательский объект : информационное письмо / Ю.Н. Савич, А.А. Строчинский. – К. : УСХА, 1991. – 10 с.

Сагайдак C.І. Особливості внутрішньовидової мінливості сосни звичайної в культурах Київського Полісся залежно від географічного походження насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / С.І. Сагайдак. – К., 2008. – 20 с.

Сбитна М.В. Генетичний потенціал популяцій сосни звичайної та його використання для підвищення продуктивності лісових насаджень Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / М.В. Сбитна. – К., 2009. – 24 с.

Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи / Я.Д. Фучило. – К. : Логос, 2011. – 463 с.

Особливості росту географічних культур сосни звичайної у Боярській ЛДС / [Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, І.О. Пилипенко, М.І. Ониськів // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 63. – С. 249–253.

Шмидт В.Э., Культуры сосны обыкновенной, заложенные летней посадкой сеянцев / В.Э. Шмидт // Лесокультурный опыт Боярского учебно-опытного лесхоза. – М. : Лесная промышленность. – 1968. – С. 106–108.

Шмидт В. Э., Лесные культуры в главнейших типах леса / В.Э. Шмидт. – М.- Л., Гослесбумиздат, 1948. – 132 с.

Юр М.В., Узагальнення виробничого досвіду по залісненню піщаних земель в Центральному Поліссі УРСР / М.В. Юр // Наукові праці Поліської АЛМДС. – Вип. 1. – К. : Урожай, 1962. – С. 21–23.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.