Використання деяких параметричних та непараметричних критеріїв для групування лісотаксаційних данихDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2019.03.004

О. P. Bala, А. Yu. Terentiev, І. P. Lakyda, L. M. Matushevych

Анотація


Дослідження продуктивності лісів вимагає розробки нормативів для оцінювання динаміки таксаційних показників модальних деревостанів основних лісотвірних деревних видів. Таблиці ходу росту переважно складають на типологічній, бонітетній або комбінованій основі. При цьому важливо розподілити досліджувані насадження на групи, які належать до одного природного ряду розвитку. Насамперед, важливим кроком є встановлення, для яких насаджень за походженням і складом потрібно складати таблиці ходу росту для модальних деревостанів. Використовуючи повидільну базу даних ВО «Укрдержліспроект», проведено статистичне обґрунтування виділення однорідних за складом і походженням груп деревостанів. За допомогою методів  дисперсійного аналізу для показників  середньої висоти, середнього діаметра та запасу на 1 га встановлено однорідні групи деревостанів у розрізі переважних хвойних і м’яколистяних деревних видів. При цьому було використано ранговий однофакторний H-критерій Краскела–Воллеса, медіанний критерій і критерій впорядкованих альтернатив Джонкіра–Терпстра при дослідженні хвойних деревостанів, а також порівняння середніх за допомогою t-критерію Стьюдента та критерію Левене при дослідженні середніх таксаційних показників м’яколистяних деревостанів. У всіх розрахованих критеріїв перевіряли нульову гіпотезу щодо подібності або відмінності досліджуваних груп деревостанів. У результаті аналізу розрахованих показників і структури деревостанів досліджуваних деревних видів за складом та походженням було виділено чотири групи насаджень сосни та ялини, а також по дві – берези та вільхи. В подальшому складання таблиць ходу росту модальних деревостанів, а також інших лісотаксаційних нормативів доцільно здійснювати в розрізі отриманих груп та динамічних бонітетних шкал.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bala, O. P. (2018). Foundation of the choice of the ranking factor for the creation of yield tables of modal hardwood tree species stands. The sustainable management of the forest complex and the balanced development of the urban landscapes, 14-15. Kyiv : National University of Life and Environment Science of Ukraine [in Ukrainian].

Bala, O. P., Terentiev, A. Yu., & Vasylyshyn, R. D. (2011). Comparative characteristic of stands indicators of modal beech stands in Carpathian region of Ukraine. Scientific reports of the National University of Life and Environment Science of Ukraine, 6 (28). Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_6/11bop.pdf [in Ukrainian].

Friedlin, B. & Gastwirth, J. L. (2000). Should the median test be retired from general use? The American Statistician, 54, 161-164. https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474539

Horbunova, A. A., Lemeshko, B. Yu., & Lemeshko, S. B. (2010). Criteria for testing hypotheses on the homogeneity of dispersions with other than normal distibution. Materials of the X International Conference "Actual Problems of Electronic Instrument Engineering", Novosibirsk, 36-41[in Russian].

Jonckheere, A. R. (1954). A distribution-free k-sample test against ordered alternatives. Biometrika, 41, 133-145.

https://doi.org/10.1093/biomet/41.1-2.133

Kalinin, S. I. (2002). Computer data processing for psychologists. Saint Petersburg: Rech [in Russian].

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 260, 583-621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

Lakyda, P. I., & Bala, O. P. (2012). Actualization of growth parameters of artificial Oak stands of Forest-Steppe of Ukraine's. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V. M. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., Terentiev, A. Yu., & Vasylyshyn, R. D. (2012). Scots pine stands of artificial origin in Ukrainian Polissya - growth and productivity forecast. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Maydachenko I. S. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., & Aleksiiuk, I. L. (2017). Natural pine forest stands of Ukrainian Polissya: growth and productivity forecast. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Maydachenko I. S. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., & Atamanchuk, R. V. (2014). Forecast and productivity of modal birch stands in Ukrainian Polissya. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V. M. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., & Volodymyrenko, V. M. (2008). Artificial spruce stands of the Ukrainian Carpathians - growth and productivity forecast. Кyiv: ESC ІАЕ [in Ukrainian].

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. Contributions to Probability and Statistics: Stanford University Press, 278-292.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics, 18, 50-60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

Nikitin, K. E., & Shvidenko, A. Z. (1978). Methods and techniques for processing forest information. Moscow: Forestry industry [in Russian].

Rudenko, V. M. (2012). Mathematical statistics. Кyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Sidorenko, E. V. (2000). Methods of mathematical processing in psychology. Saint Petersburg: Rech [in Russian].

Sukhodolskii, H. V. (1972). Fundamentals of mathematical statistics for psychologists. Leningrad: LSU [in Russian].

Vasylyshyn, R. D. (2016). Forests of Ukrainian Carpathians - features of growth, biological and energy productivity. Kyiv: TOV "KOMPRINT" [in Ukrainian].

Zahreev, V. V. (1978). Geographic regularities of growth and productivity of forest stands. Moscow: Forest industry [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.