Особливості росту і продуктивність соснових насаджень із піднаметовими культурами дуба червоногоDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2019.03.062

V. Yu. Yukhnovskyi, V. О. Rybak, O. V. Rybak

Анотація


Пріоритетним завданням лісівничої науки і лісокультурної практики є дослідження впливу інтродукованих видів деревних рослин на ріст, підвищення продуктивності та якості соснових насаджень. Тому метою наукового дослідження стало виявлення особливостей росту й динаміки продуктивності соснових насаджень зі штучними насадженнями дуба червоного, створеними у минулому столітті у Боярській лісовій дослідній станції. Визначено лісівничо-таксаційні показники соснових насаджень зі штучними насадженнями дуба червоного. Піднаметовий ярус представлений дубом червоним, який у деяких випадках сягає висоти першого ярусу. Соснові деревостани високої продуктивності зростають за Іа, Іb класами бонітету. У результаті моделювання динаміки середніх висот, діаметрів, суми площ поперечного перерізу та запасу встановлено, що ріст соснових насаджень у висоту описується степеневим рівнянням із високим значенням коефіцієнта достовірності апроксимації R2 = 0,914. Аналіз динаміки росту у висоту соснових насаджень із піднаметовими культурами дуба червоного засвідчив, що вони відрізняються від росту соснових культур. Велика зрідженість дослідних деревостанів у молодому віці призводить до уповільнення їхнього росту у висоту, на відміну від соснових культур. У віці 60 років показники висот вирівнюються і у віці стиглості насадження з піднаметовими культурами переважають ріст у висоту соснових культур на 4,4 %. У віці стиглості різниця у діаметрах соснових насаджень із піднаметовими культурами і лісових культур Іа бонітету становить 6,7 %. Особливості росту соснових насаджень із піднаметовими культурами позначаються і на фактичній продуктивності соснових деревостанів. Продуктивність соснових насаджень із дубом червоним, починаючи із середньовікової групи, стабільно підвищується і до віку стиглості набуває значення Іb класу бонітету.

Ключові слова: склад, бонітет, динаміка висот, повнота, запас, моделювання. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Anuchin, N. (1982). Forest measurement. Moscow: Forest industry, 552 [in Russian].

Hordiienko, M., & Hordiienko, N. (2005). Forest properties of woody plants. Kyiv: Vistka, 816 [in Ukrainian].

Hordiienko, M., Maurer, V., & Kovalevskyi, S. (2000). Methodological guidelines for the study and research of forest plantations. Kyiv: National agricultural university, 103 [in Ukrainian].

Hrinchenko, V., & Rybak, V. (2000). Influence of understory deciduous hardwood plantations on biological stability and productivity of pine stands of Boyarka Forest Research Station. Proceedings of NAU, 27, 127-131 [in Ukrainian].

Lakyda, P. (2002). Phytomass of forests of Ukraine. Ternopil: Zbruch, 256 [in Ukrainian].

Miakushko, V. (1978). Pine forests of the plain part of the USSR. Kyiv: Nauka, 256 [in Russian].

Miakushko, V., Volvych, F., & Pliuta, P. (1989). Ecology of pine forests. Kyiv: Urozayi, 248 [in Russian].

Nikitin, K., & Shvidenko, A. (1978). Methods and techniques for processing forest information. Moscow: Forest industry, 272 [in Russian].

Nikitin, K., Shvydenko, A. & Savych, Yu., eds. (1987). Normative reference materials for inventory of forests of Ukraine and Moldova. Kyiv: Urozai, 558 [in Russian].

Onyskiv, N. (1979). Creating plantations under the canopy of low productive stands. Moscow: Forest industry, 112 [in Russian].

Onyskiv, N., Rybak, V., Fuchylo, Ya., & Sbytna, M. (2000). Increase productivity and biological sustainability of forest plantations. Proceedings of NAU, 25, 188-196 [in Ukrainian].

Rybak, V. (2001). Influence of various understory deciduous species on the soil fertility in pine plantations. Proceedings of the Institute of Agriculture of Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, 1-2, 30-45 [in Ukrainian].

Rybak, V., & Rybak, O. (2015). Stability of pine forest stands with understory plantations of oak-red to root sponge. Proceedings of NUBiP, 216 (1), 85-91 [in Ukrainian].

Tsilyurik, A., Rybak, V., Maksymchuk, N., & Rybak, O. (2010). Monitoring of living aboveground cover in fresh pine-oak sites of the Kyiv Polissia with understory artificial plantations of common and red oaks (Quercus robur L. and Q. rubra L.). Scientific reports of NUBiP of Ukraine, 1 (17). Retrieved from www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-1/10tavqrr.pdf [in Ukrainian].

Chmyr, А., & Onyskiv, N. (1986). Forest plantations under the canopy of a forest. Leningrad: Leningrad Forest Academy, 55 [in Russian].

Yurkevych, I., & Yaroshevych, E. (1976). Biological productivity of types and associations of pine forests (on researches in the Belarus SSR). Minsk: Science and technology, 294 [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.