Структурні зміни букового (Fagus sylvatica L.) пралісу в контексті кліматично орієнтованого лісівництваDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2020.01.087

Y. S. Shparyk, R. M. Viter, V. Y. Shparyk

Анотація


Кліматично орієнтоване лісівництво (Climate Smart Forestry) – це нова концепція у лісівництві, завданням якої є змен­шення негативного впливу змін клімату на лісове госпо­дарство та розроблення довго­термінової стратегії ведення лісового господарства з урахуванням змін клімату та впливу стихійних явищ. Структурні зміни пралі­сів є природною реакцією на зміну клімату, і їх вивчення є важливим у контексті кліматично орієнтованого лісівництва. Динаміку буко­вого пралісу Українських Карпат вивчали з 2000 до 2015 р. на 10-гектар­ному дослідному об’єкті за узгодженими з IUFRO методиками спільно з Швейцарським НДІ снігу, лісу та ландшафту (WSL). Кліматичні зміни (збільшення суми активних температур на 22 % і зменшення кількості опадів на 46 %) встановлено за даними Угольського метеопоста Карпатського біосферного заповідника, а вплив вітровалів – за даними чотирьох інвентаризацій. Результати міжнародних досліджень виявили достовірні зміни окремих показників пралісу на фоні загальної стабільності його структури. Збільшення густоти дерев на 60 % (з 278 до 445 шт./га), а приросту бука за діаметром – на 37 % (з 0,26 до 0,36 см/рік) і поява чотирьох нових порід (дуб скельний, черешня, горобина, верба козяча) були змінами, які неможливо пояснити внутрішньою динамікою пралісу. Стабі­льність суми площ поперечного перерізу пралісу вказує на те, що причиною цих змін були зовнішні фактори, зокрема – зміна лісорослинних умов. Аналіз струк­турних змін пралісу дав можливість підготувати пропозиції для кліматично орієнтованого лісівництва в букових лісах Східних Карпат: для запобігання втратам деревини внаслідок стихійних явищ необхідно під час рубок у першу чергу видаляти пошкоджені дерева та з неправильною фор­мою крони; для форму­вання корінного деревостану через природне відновлення доцільно зменшити розміри прогалин при рубках до 1–2 дерев основного ярусу; для збереження в породному складі тих порід, в яких погіршується життєвість, необхідно запобігти їх пошкодженню під час проведення рубок; для регулювання запасу деревини доцільно збільшити інтенсивність рубок на 15 %.

Ключові слова: зміна лісорослинних умов, деревостан, густота дерев, приріст за діаметром, підріст, поява нових порід.


Повний текст:

PDF

Посилання


Biolley, H. (1901). Le Jardinage cultural. Journal Forestie Suisse, 6 (52), 97-104.

D'Amato, A. W., Bradford, J. B., Fraver, S., Palik, B. J. (2011). Forest management for mitigation and adaptation to climate change: Insights from long-term silviculture experiments. Forest Ecology and Management, 262, 803-816. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.05.014

Didukh, Y. P., Chornej, I. I., Budzhak, V. V., Tokaryuk, A. I., Kish, R. Y., Protopopova, V. V., ... Norenko, K. M. (2016). Climatogenic changes of the plant world of the Ukrainian Carpathians. Chernivtsi: Druk АRТ [in Ukrainian].

Gayer, K. (1882). Der Waldbau. 2nd ed. Berlin: Verlag von Paul Parey, 592.

Hobi, M. L., Commarmot, B., Bugmann, H. (2015). Pattern and process in the largest primeval beech forest of Europe (Ukrainian Carpathians). Journal of Vegetation Science, 26, 323-336. https://doi.org/10.1111/jvs.12234

Kauppi, P., Hanewinkel, M., Lundmark, T., Nabuurs, G. J., Peltola, H., Trasobares, A., Hetemäki, L. (2018). Climate Smart Forestry in Europe. European Forest Institute. Retrieved from https://www.efi.int/ sites/default/files/files/publication-bank/2018/Climate_Smart_Forestry_in_Europe.pdf.

Korpel, S. (1995). Die Urwälder der Westkarpaten. Stuttgart, Jena, New York: G. Fischer, 310.

Nabuurs, G.-J., Verkerk, P. J., Schelhaas, M.-J., Olabarria J. R. G., Trasobares, A., Cienciala, E. (2018). Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in three European regions. Retrieved from https://www.efi.int/sites/default/ files/files/publication-bank/2018/efi_fstp_6_2018.pdf. https://doi.org/10.36333/fs06

Pretzsch, H., Biber, P., Schutze, G., Bielak, K. (2014). Changes of forest stand dynamics in Europe. Facts from long-term observational plots and their relevance for forest ecology and management. Forest Ecology and Management, 316, 65-77. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.07.050

Shparyk, Y. S. (2016). Sustainable forest management (on example of Ukrainian Carpathians). Ivano-Frankivsk: Terytorija druku [in Ukrainian].

Shparyk, Y. S., Berkela, Y. Y., Viter, R. M., Losiuk, V. P. (2018a). Main types of forest stands dynamics in the Ukrainian Carpathians. Nature of the Carpathians: Annual Scientific Journal of CBR and the Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, 1 (3), 50-57 [in Ukrainian].

Shparyk, Y. S., Commarmot, B., Berkela, Y. Y. (2010). Structure of the Ukrainian Carpathians beech virgin forest. Snjatyn: Prutprynt [in Ukrainian].

Shparyk, Y. S., Viter, R. M., Shparyk, V. Y. (2018b). Influence of natural factors on the dynamics of the beech (Fagus sylvatica L.) virgin forest of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU of Ukraine, 28 (7), 13-16 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40280702

Stillhard, J., Hobi, M., Hulsmann, L., Brang, P., Ginzler, C., Kabal, M., ... Commarmot, B. (2019). Stand inventory data from the 10-ha forest research plot in Uholka: 15~yr of primeval beech forest development, Ecology, 100 (11). https://doi.org/10.1002/ecy.2845

Stojko, S. M. (2006). Primary forests as ecological models of re-naturalization of secondary phytocoenoses. Ukrainskyj botanichnyj zhurnal, 63 (3), 358-368 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.2143/BIOR.63.3.2017983

Trotsiuk, V., Hobi, M. L., Commarmot, B. (2012). Age structure and disturbance dynamics of the relic virgin beech forest Uholka (Ukrainian Carpathians). Forest Ecology and Management, 265, 181-190. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.10.042

United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC). (2015). Paris Agreement; UNFCCC: Geneva, Switzerland, 32.

Zlatník, A., Korsuň, F., Kočetov, F., Kseneman, M. (1938). Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, 152, 244.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.