«Зелена книга»: рівні функціонування, синтаксономія, структуризаціяDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2021.01.009

P. M. Ustуmenko, S. Yu. Popovуch, D. V. Dubyna

Анотація


Дослідження фітоценотичної різноманітності у світлі сучасних наукових концепцій її збереження нині є новим і певною мірою холістичним світоглядом щодо цієї глобальної для людства проблеми. Відповідно до панфітоценоцентричної концепції її вирішення має здійснюватися на локальному, регіональному, національному і міжнародному рівнях. Охорона фітоценотичної різноманітності в України стала невід’ємною частиною концепції екозбалансованого розвитку, національних програм збереження біорізноманітності як обов’язкового елементу державної природоохоронної політики. Тому актуальним є збереження фітоценотичної різноманітності як сукупності фітоценотичних таксонів, які відображають усі рівні організації фітоценосистем та які утворилися у процесі філоценогенезу в різноманітних екоумовах. Метою публікації є комплексний рівневий аналіз сучасного складу раритетного фітоценофонду України, встановлення нового переліку раритетних синтаксонів, опрацювання новітньої структури другого офіційного видання «Зеленої книги України» та окреслення завдань на майбутнє. У цьому контексті проведено критичний аналіз синтаксономічного складу нинішнього раритетного фітоценофонду України, виявлено методичні порушення їхнього виділення, запропоновано структуру опису раритетних синтаксонів. Автори визначили 983 асоціації 104 формацій, які будуть взяті за основу другого офіційного видання «Зеленої книги України». Важливим елементом синтаксономічної охорони рослинності є також створення регіональних (обласних) переліків раритетних асоціацій за принципами створення «Зеленої книги України». Уперше визначено сучасний раритетний фітоценофонд для основних природних регіонів: Українського Полісся, Українських Карпат, подільської частини лісової зони, Лісостепу України, Степу України, Гірського Криму.

Ключові слова: рослинність, раритетна асоціація, раритетний фітоценофонд, «Зелена книга України», регіональні зелені списки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andrienko, T. L., & Onyshchenko, V. A. (Eds.). (2008). Methodical aspects of Introduction of internacional program "Important Plant Areasˮ in Ukraine. Kyiv: Aristey [in Ukrainian].

Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009). Green Book of Ukraine. Кyiv: Alterpress [in Ukrainian].

Dubyna, D. V., & Movchan, Ya. I. (Ed.). (2013). Econetwork of the steppe zone of Ukraine: principles of creation, structure, elements. Kyiv: LAT& K [in Ukrainian].

Popovуch, S. (2002). Syphitososology of Ukrainian forests: Academic Periodicals [in Ukrainian].

Shelyag-Sosonko, Yu. R., & Andrienko, T. L. (1996). The problems of rare communities of Ukraine protection. Ukrainian Botanical Journal, 53 (3), 260-264 [in Ukrainian].

Shelyag-Sosonko, Yu. R. (Ed.). (2003а). Green Book of Ukraine: what she should be?: Academic Periodicals [in Ukrainian].

Shelyag-Sosonko, Yu. R. (Ed.). (2003b). Management of protected forests of Ukraine. Kyiv: Phytosociocenter [in Ukrainian].

Shelyag-Sosonko, Yu. R., Ustymenko, P. M., Popovуch, S. Yu., & Vakarenko, L. P. (2002). Green Book of Ukraine. Forests. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shelyag-Sosonkо, Yu. R. (Ed.). (1987). Green Book of the Ukrainian SSR: Rare, Endangered and Typical Plant Communities in Need of Protection. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Stoyko, S. M. (2011). Phytosozology basics and tasks of phytogenofund and phytocoenofund diversity preservation. Ukrainian Botanical Journal, 68 (3), 331-351 [in Ukrainian].

Stoyko, S., Milkina, L., Yaschenko, P., et al. (1998). Rare phytocoenoses of the western regions of Ukraine (The regional "Green Book"). L'viv: Polli [in Ukrainian].

Stoyko, S. M., & Shelyag-Sosonko, Yu. R. (2005). Rare phytocoenotic pool of Ukraine and conception of the national green data book. Ukrainian Botanical Journal, 62 (5), 611-623 [in Ukrainian].

Ustymenko, P. M., Dubyna D. V, Movchan Ya. I., Davydov D. A., & Yakubenko, B. Е. (2018). Rare phytocenofund of the Forest-Steppe of Ukraine in the context of eco-network formation: monograph. Kyiv: Lira [in Ukrainian].

Ustymenko, P. M., Dubyna, D. V., & Vakarenko, L. P. (2010). The rare phytocenotic stock of Ukraine: structure and analysis. Ukrainian Botanical Journal, 67 (1), 16-22 [in Ukrainian].

Ustymenko, P. M., Shelyag-Sosonko, Yu. R., & Vakarenko, L. P. (2007). Rare phytocenofund of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 268 [in Ukrainian].

Yakubenko, B., Popovуch, S., Ustymenko, P., et al. (2018). Geobotany: methodical aspects of research. Tutorial. Kyiv: Lira K [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.