Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво

2415-7570 (Online), ISSN 2222-8616 (Print)

Тематика: Лісова політика і таксація; лісівництво; лісові культури та біотехнологія, лісова меліорація; технологія деревообробки; ландшафтна архітектура і декоративне садівництво, лісова ботаніка та геоботаніка

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17088 – 5858 P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН № 528 від 12.05.2015 р. (сільськогосподарські науки, біологічні науки (лісове господарство), Наказ МОН №747 від 13.07.2015 (технічні науки)

Спеціальність ДАК: Сільськогосподарські науки, біологічні науки (лісове господарство), технічні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

                      

                              

               logo         BASE - Bielefeld Academich Search Engine 

                                         

                           

Головною метою збірника є сприяння розвитку лісівництва та декоративного садівництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.