ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУЛ. Л. БІЛАН

Анотація


У статті висвітлені актуальні питання ефективного впровадження новітніх інформаційних технологій в управління професійно-технічним навчальним закладом для створення єдиного інформаційного середовища. Обґрунтовано, що застосування в управлінні навчальним закладом інформаційних комп’ютерних технологій дасть можливість підвищити ефективність навчального процесу, зменшити час на виконання поточної роботи, надасть можливість оперативного доступу до інформації стосовно діяльності навчального закладу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2001. - 220 с.

Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій: Дис.... кандидата пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післяди-пломної педагогічної освіти АПН України. - Л., 2002. - 305 арк.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Фіцула. - К. : «Академви-дав», 2006. - 352 с.

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є.М. Хриков. - К. : Знання, 2006. - 365 с.

Шинкарук Л.В. Конструювання кластеру особистісних якостей бізнес лідера: за-рубіжний і національний досвід / Л. В. Шинкарук // Науковий вісник Національного універси-тету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 239. – С. 286-292.

Яцків Л.Ф. Інформаційно-освітнє середовище як основа ефективного ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Л.Ф. Яцків. – Режим доступу: http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/02/2.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.