ТЕОРЕТЧНІ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ПРРОДНЧХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В. В. ГОНЧАРУК

Анотація


У наш час актуальною є проблема оптимізації взаємодії людини і природи за рахунок підвищення рівня екологічної культури молоді. Проаналізовано погляди вчених на специфіку формування екологічної культури студентів. Охарактеризовано п’ять взаємопов’язаних компонентів готовності студентів до формування екологічної культури учнів. Встановлено, що учитель природничих спеціальностей виконує вирішальну роль у здійсненні екологічного виховання дітей і молоді.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дежникова Н. С.Экологическое воспитание в контексте социокультурной динамики/Н. С. Дежникова// Педагогика. – 2002. – № 10. – С. 51–56.

Дробноход М. І. Концептуальні основи екологічного мислення та здібностей людини, гармонійні стосунки з природою : колект. монографія / І. М. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. Г. Іващенко. – К. : МАУП, 2000. – 76 с.

Крисаченко В. С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. Посібник / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.

Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизованные разломы. Эколо-го-политический анализ / Н. Н. Моисеев. – М. : МНЭПУ, 1994. – 47 с.

Совгіра С. В. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання стар-шокласників (на краєзнавчому матеріалі) : дис. канд. наук : 13.00.04 / Світлана Василівна Совгіра. – Умань, 1999. – 160 с.

Cопівник І.В. Виховання екологічної відповідальності студентів аграрних вищих навчальних закладів: нормативний аспект / І.В.Сопівник // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 6 (75). – С.218-227.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.