ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРНАРНОЇ МЕДЦН ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

M.O. ZHUKOVSKYI

Анотація


У статті проводиться аналіз особливостей професійного спілкування майбутніх лікарів ветеринарної медицини. Обґрунтовано необхідність використання інноваційних технологій у навчанні майбутніх фахівців діловій комунікації. З'ясовується вплив практичних занять з професійно орієнтованих, спеціальних та гуманітарних навчальних дисциплін на формування комунікативних  вербальних професійних умінь студентів. Формування умінь і навичок ділового спілкування у студентів ВНЗ розглядається як складова частина їхньої професійної підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вєтохов О. Самостійне опанування іноземної мови. Психологічний аспект/ О.Вєтохов // Рідна школа. – 1998. – №4 – С. 63-64.

Дорошенко Т.В. Комунікативні вміння як компонент творчої особистості майбу-тніх вчителів музики / Т.В. Дорошенко // Творча особистість учителя: проблеми теорії і прак-тики. – 1999. – Вип. 3. – С. 30-33.

Дроздова І.П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів / І.П. Дроздова. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 320 с.

Скубашевська О.С. Мовні стратегії інноваційної освіти / О.С. Скубашевська // Вища освіта України. – 2007. – №4. – С. 51-55.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.