ПСХОЛІНГВІСТЧНІ ТА МЕТОДЧНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІНШОМОВНХ КОМУНІКАТВНХ СТРАТЕГІЙ У ЧТАННІ Й АУДІЮВАННІО. І. ЗАДОРОЖНА

Анотація


У статті описано лінгводидактичну модель навчання професійно зорієнтованого мовлення студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів, визначено педагогічні умови її реалізації. Розглядаються питання щодо загальної характеристики іншомовних комунікативних стратегій у читанні та аудитивної компетентності. Виокремлено складники компетентності у читанні та аудіюванні: вміння, навички, знання і комунікативні здібності. Визначено етапи формування стратегічної компетентності та вправи для її формування. Охарактеризовано засоби формування іншомовної компетентності та контролю рівня сформованості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Г. В. Методика навчання профорієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма ІНКОС, 2005. – 315 с.

Волік В. В. Формування стратегічної компетентності студентів у читанні англомовних професійно орієнтованих текстів / В. В. Волік // Наукові записки Тернопільського національ-ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 3. - С. 50-57

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр.. видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Олійник Т. О. Особливості формування навчально-стратегічної компетентності / Т.О. Олійник // Іноземні мови. - 2013. - № 4. - С. 9-20

Терещук Д. Г. Формування у студентів філологічних спеціальностей іншомовних ко-мунікативних стратегій з використанням мовленнєвих симуляцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (германські мо-ви)” / Д.Г. Терещук. – К., 2013. – 20 с

Wang H. An Exploration on Designing College English Listening Class / H. Wang // Journal of Language Teaching and Research. – Finland : Academy Publisher, 2011. – Vol. 2. – No. 2. – P. 359-363.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.