ПРОЕКТУВАННЯ ЕТАПІВ МОНІТОРНГУ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКО. О. ІВАНЮТА

Анотація


У статті представлено алгоритм моніторингу навчальної успішності майбутніх землевпорядників у процесі професійної  підготовки; обґрунтовано й охарактеризовано практичні етапи упровадження моніторингу навчальної успішності в освітній простір ВНЗ; висвітлено педагогічні умови введення моніторингових технологій у освітній процес вищої школи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В.П. Мониторинг качества обучения как средство управления обра-зованием / В.П. Беспалько // Мир образования.  М., 1996.  № 2.  С. 31-36.

Буценко Е.В. Применение исследовательского мониторинга и диагностики в использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного процесса на основе средств информационных технологий [Электронный ресурс] / Буценко Е.В.  Режим доступа к ресурсу : http://www.stvcc.ru/prep/articles/monitoring/#.

Виноградов А.Ю. Педагогический мониторинг развития профессионального лицея : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Виноградов Александр Юрьевич. – Магнитогорск, 2002. – 157 c.

Єрмакова С.С. Сутність, зміст та функції моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ / С.С. Єрмакова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2001. – №1. – С. 288-292.

Кальней В.А. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик» : [методическое пособие для учителя] / В.А. Кальней, С.Е. Шишов. – М. : Педагоги-ческое общество России, 1999. – 86 с.

Кукуев А.?. Педагогический мониторинг личностно-ориентированного образо-вательного процесса : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кукуев Александр ?ванович. – Ростов-на-Дону, 2001. – 329 с.

Макуха ?.А. Педагогический мониторинг как фактор повышения качества успеваемости студентов учреждений среднего профессионального образования : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Макуха ?нна Александровна. – Армавир, Армавирский государственный педагогический университет, 2005. – 186 с.

Сергеєва Л.М. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчаль-них закладів / Сергеєва Л.М., Русанов Г.Г., Ілько І.В. ; за ред. Л.І. Даниленко, Л.М.Сергеєвої. – К. : ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 96 с.

Шинкарук О.В. Особливості законодавчого унормування проблеми моніторингу якості освіти в Україні / О.В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 230. – С. 228-234.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.