МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Д. Е. КІЛЬДЕРОВ

Анотація


У статті проаналізовано поняття методологія як система принципів і методів формування абстрактно-логічного, категоріально-понятійного апарату, вища форма узагальнення, що розкриває взаємодію об’єкта і суб’єкта пізнання, а також вчення про цю систему. Розглянуті три рівні методологічних знань: філософський; загальнонауковий; конкретно-науковий. Обґрунтовано, що в основі філософського рівня методологічних знань знаходяться універсальні категорії і філософські закони (єдності і "боротьби" протилежностей, заперечення-заперечення, переходу кількісних змін в якісні). Встановлено, що основою методологічних знань які стосуються педагогіки є знання про підходи і уміння їх доцільного використання в педагогічній практиці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверьянов А. Н. Системное познание мира. - М.: Политиздат, 1985. - 263 с.

Беликов В. А. Дидактические основы организации учебно-познавательной дея-тельности школьников: дис... д-ра пед. наук. Челябинск, 1995. 350 с.

Бургин М. С. Понятия и функции методологии педагогики // Педагогика. 1990. № 10. С. 74-78.

Гершунский Б. С. Философия образования (статус, проблемы, перспективы). М.: Педагогика, 1992. 208 с.

Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе. М.: Учпедгіз, 1960. 205 с.

Загвязинский В. ?. Методология и методика дидактического исследования. М.:Знание, 1982. 160 с.

Загвязинский В. ?. Опосредованное влияние методологии на практику // Совет-ская педагогика. 1990. № 3. С. 65-67.

Загвязинский В. ?. Противоречия процесса обучения. Свердловск, 1971. 183 с.

Зверева ?. М., Касьян А. А. Методологическое знание в содержании образова-ния // Педагогика. 1993. № 1. С. 9-12.

Коротяев Б. ?. Методы учебно-познавательной деятельности учащихся (состав, функции, закономерности, принципы, способы формирования): дис... д-ра пед. наук. Славянск, 1978. 423 с.

Кульиевич С. В. Личностная ориентация методологической культуры учителя // Педагогика. 1997. № 5. С. 108-115.

Сластенин В. А., Тамарин В, Э. Методологическая культура учителя // Педагогика. 1990. № 7. С. 82-88.

Философский словарь / Под ред. ?. Т. Фролова. [4-е изд.]. М.: Политиздат, 1980. 444 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.