НАРІЖНІ КОМПОНЕНТ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НМ ОСОБСТІСНО-ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНХ ПРАЦІВНКІВ: МОНІТОРНГ ТА ФОРМУВАННЯ

S.O. KUBITSKYI KUBITSKYI

Анотація


На основі методу системного спрощення розв’язано завдання щодо визначення наріжних компонентів та пов’язаних з ними особистісно-професійних якостей майбутніх соціальних працівників. Це дозволило як побудувати таблицю відповідності способів освоєння людиною світу (аксіологія, праксеологія, гносеологія) суб’єкт-особистістним, суб’єкт-суб’єктним, діяльністним компетентностям, а також критеріям, показникам, соціально-перцептивному, інтеративному, комунікативному компонентам професійної готовності майбутнього соціального працівника, так і окреслити певні шляхи актуалізації та розвитку зазначених компонентів і діагностичний інструментарій їх вивчення, що у перспективі дозволяє побудувати цілісну систему моніторингу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та розробити ефективні психолого-педагогічні стратегії актуалізації та формування компонентів професійної готовності майбутнього соціального працівника. 

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.