СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА ЯК БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ

Y.S. KUBITSKYI

Анотація


На основі методу системного спрощення зроблена спроба обґрунтувати структуру професійної компетентності економіста як багатопрофільного фахівця, що вміщує два типи компетентностей, котрі реалізують як три багатопрофільні компоненти компетентностей (суб’єкт-особистіть, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, діяльність) так і три спеціалізовано-фахові компоненти компетентностей (мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-регулятивний, функціонально-процесуальний компоненти) економіста.  За таких умов процес професійної підготовки майбутнього економіста має орієнтуватися на формування зазначених типів компетентностей, що дозволяє побудувати чіткий алгоритм зазначеного процесу.  У подальшому важливим постає обґрунтування системи функціонально-змістового співвідношення двох типів компетентностей та розробка конкретних шляхів їх формування у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.