РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТВНОСТІ СТАРШХ ПІДЛІТКІВ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛ ТА ГРОМАД

L.N. MIKHAILOVA, S.V. ABRAMOVA

Анотація


У статті представлено аналіз результатів контрольного етапу дослідно-експериментальної роботи з упровадження в навчально-виховний процес технології формування соціальної активності в старших підлітків у взаємодії школи та громади. Застосування даної технології призвело до позитивних змін у ставленні підлітків до власного життя й проблем громади, сприяло формуванню в них соціальної активності як інтегративної якості. Що свідчить про те, що процес формування соціальної активності старших підлітків є найбільш результативним і ефективним за умови впровадження в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів соціально-педагогічної технології формування у старших підлітків соціальної активності у взаємодії школи та громади.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page

Указ президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» № 347/2002 від 17 квітня 2002 року [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» № 641 від 16 червня 2015 року [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Концепції нової української школи. Концептуальні засади реформування середньої школи від 27 жовтня 2016 року [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf

Абрамова С. В. Педагогічні умови формування соціальної активності особистості / С. В. Абрамова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання» : зб. наук. пр. – 2013. – Випуск 34 – С. 5 – 15.

Абрамова С. В. Психолого-педагогічна діагностика сформованості соціальної активності у старших підлітків / С. В. Абрамова. // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 4. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 17 – 22.

Абрамова С. В. Сучасні наукові підходи до визначення поняття «соціальна активність особистості» / С. В.Абрамова // Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – 2011. – № 2 – С. 128 – 133.

Абрамова С. В. Технология формирования социальной активности учащихся во взаимодействии школы и громады / С. В.Абрамова. // Х Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості а освіті» (6-13 червня 2014р., Варна, Болгарія): Материали. [Упорядники: Хохлова Т. С., Хохлова В. О., Ступак Ю. Ю.] – Днепропетровськ – Варна, 2014. – С. 10 – 12.

Дубасенюк О. А. Інновації в сучасній освіті // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / О. А. Дубасенюк ; [за заг. ред О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 12 – 28.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2000. – 350 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.