ІСТОРКО-ГЕНЕТЧНЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ВХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКХ ЯКОСТЕЙ ОСОБСТОСТІP.O. SMOLYAK, R.W. SOPIVNYK

Анотація


У статті на основі історико-генетичного підходу розкривається проблема виховання лідерських якостей особистості. Показано еволюцію ідей щодо реалізації лідерського потенціалу людини. Наводяться думки  філософів, учених-педагогів з найдавніших часів і до сьогодення про підготовку керівників-лідерів до виконання управлінських функцій. Подається інформація про праці педагогів новаторів, що присвячені проблемі розвитку лідерських якостей особистості. Узагальнюються відомості про дисертаційні дослідження сучасних, як українських, так і зарубіжних педагогів у розрізі означеної теми. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Сопівник Р.В. Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв // Наукові записки Тернопільського національного пе-дагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – №3. – С. 13-18

Сопівник Р.В. Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства / Р.В.Сопівник // Вісник Національного університету оборони України. – 2012. – Вип. 4 (29). – С. 104–109.

Сопівник Р.В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих нав-чальних закладів : [монографія] / Р.В.Сопівник. – К.:«ЦП «Компринт», 2012. – 500 с.

Бендас Т. В. Психология лидерства: учеб. пособ. / Бендас Т. В. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.

Сопівник Р.В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особи-стості. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. – 2015 - . Вип. 2 (65). – С. 164-173.

Сопівник Р. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю / Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2010. Вип. 155, Ч.1. – С. 282–286.

Сопівник Р.В. Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. – № 239. – С. 229-234.

Сопівник, Р. В. Виховання і самовиховання на засадах національно-патріотичних цінностей: методичний посібник для студентів і науково-педагогічних працівників аграрних і природоохоронних ВНЗ [Текст] / Р.В. Сопівник, Г.В. Петрів– К.: «ЦП «Компринт», 2014. – 185 с.

Сопівник Р.В. Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015. – № 220. – С. 172-182.

Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Петрів Г.В., Кушнір А.О., Мойсеєв В.В., Давидова О.П. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». Навчально-методичний посібник / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсеєв, О.П.Давидова. – К.: «ACS-ACTIVE» 2016. – 76 с.

Шинкарук Л.В. Конструювання кластеру особистісних якостей бізнес лідера: зарубіжний і національний досвід / Л. В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2016. – Вип.239. – С. 286-292.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.