ФІЗКО-МАТЕМАТЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МОРСЬКХ НАВЧАЛЬНХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛ (70-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

A.O. SOLODOVNIK

Анотація


У статті акцентується увага на тому, що у педагогічній науці ХХІ століття актуальним стає питання оновлення мети, змісту, форм, методів та засобів професійної освіти. Наголошується, що вирішення цього питання неможливе без трансформації фізико-математичної підготовки молоді з урахуванням тенденцій VUCA-світу. Зазначається, що у сучасному мінливому світі важливо враховувати педагогічний досвід минулого для збереження традицій вітчизняної педагогіки в процесі модернізації української системи освіти. Метою статті є дослідження розвитку фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України в 70-ті – 80-ті рр. ХХ століття. Для досягнення мети обрано наступний комплекс методів: конкретно-пошуковий, історико-порівняльний, порівняльно-зіставний методи та ретроспективний аналіз літератури й архівних документів. За результатами дослідження визначено групу чинників, які зумовили бурхливий розвиток фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України в досліджуваний період. До провідних тенденцій розвитку фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України в 70-ті – 80-ті рр. ХХ століття віднесено: збільшення в об’ємі навчального часу загальноосвітнього циклу частки годин на вивчення фізико-математичних дисциплін; актуалізація проблеми низької успішності курсантів морських навчальних закладів із вищевказаних дисциплін та розробка шляхів її розв’язання; впровадження в навчально-виховний процес з фізики, математики і хімії елементів програмованого навчання та технічних засобів; активізація методичної роботи циклових комісій фізико-математичних дисциплін. Перспективи подальших науково-педагогічних розвідок полягають у дослідженні питання розвитку фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів у період незалежності України.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.