КРОС-КУЛЬТУРНЙ АНАЛІЗ ЦІННІСНХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІI.V. SOPIVNYK

Анотація


У статті здійснено крос-культурний аналіз цінностей сучасної молоді. Узагальнено результати опитувань молоді різних країн світу щодо найважливіших вартостей у житті. Виділено спільні та відмінні ознаки у ціннісних орієнтаціях сучасної молоді, що проживає у різних країнах світу. Висвітлено особливості ціннісної сфери молоді, що обумовлені специфікою країн, культурою народів, рівнем розвитку окремих суспільств, існуючими суспільними проблемами. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитрук Н. Цінності української молоді / Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв, І.Мостова, О. Бікла, В. Шелепа. – К.: ПП«СКД», 2016. – 90 с.

Захаренко Н.А. Ценности молодежи: что должно насторожить / Н.А. Захаренко // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://rusrand.ru/analytics/cennosti-molodeji-chto-doljno-nastorojit

Лимарчук О. Cвітогляд, цінності та критерії вибору роботи покоління Y / О.Лимарчук. Електронний ресурс. – Режим доступу https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/expert/2016/hcas-generation-y-description.html. – Назва з екрану.

Ніколаєнко С.М. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот» / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсєєв, О.П.Давидова. – К.: «Компринт», 2016. – 74 с.

Сопівник І. В. Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості / І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористу-вання України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. Вип. 239 – С. 225-229.

Сопівник Р. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю / Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2010. Вип. 155, Ч.1. – С. 282–286.

Сопівник Р. В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. – 2015 - . Вип. 2 (65). – С. 164-173.

Шинкарук В.Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах / навчальний посібник (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В.Д. Шинкарук, Р.В. Сопівник, І.В. Сопівник. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 236с.

Шинкарук Л.В. Конструювання кластеру особистісних якостей бізнес лідера: зарубіжний і національний досвід / Л. В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 239. – С. 286-292.

Values of Americans. A Study of Ethics and Character (2005). // https://www.scouting.org/filestore/marketing/pdf/02-849.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.