ВВЧЕННЯ СТАНУ ВХОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНХ КОЛЕДЖІВ

М. С. ШКОЛЬНА

Анотація


У статті проаналізовано стан вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів. Охарактеризовано критерії та відповідні показники вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів: когнітивний (знання про суспільство; розуміння сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; знання про прояви таких соціальних якостей, як: самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна толерантність); емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до соціальних норм; до інших людей; мотивація на виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, комунікативної толерантності); поведінковий (дотримання соціальних норм; виявлення самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності; вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації); рефлексивний (здатність до самоаналізу; до професійної самореалізації; уміння аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої та суспільної значущості).

З огляду на результати діагностики відповідно до означених критеріїв і показників було визначено три рівні вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький.


Повний текст:

PDF

Посилання


Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості стар-шокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : дис. …д-ра. пед. наук : спец. 13. 00. 07 «Теорія і методика виховання» / Канішевська Любов Вікторівна.– Київ, 2011. – 512 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

Крутецкий В. А. Основы педагогической психологи / Вадим Андреевич Крутецкий. – М. : Просвещение, 1972. – 255 с.

Школьна М. С. Аналіз феномена «соціальна зрілість» в гуманітарних науках / М.С.Школьна. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористу-вання України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. С. М. Ніколаєнко (відп. рід.) та ін. К. : Міленіум, 2016. – Вип. 239. – С. 301–306.

Школьна М. С. Виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у поза-аудиторній діяльності: методика констатувального етапу дослідження / М. С. Школьна. //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – № 7 (317) червень 2017. – Частина ІІ. – С. 265–273.

Ніколаєнко С.М. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». Навчально-методичний посібник / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсеєв, О.П.Давидова. – К.: «Компринт» 2016. – 76 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.