ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ПІДГОТОВК МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВКЛАДАЧІВ З ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІА.M. Dymova

Анотація


:  На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури у статті з’ясовано деякі аспекти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності. В рамках дослідження використовувалися методи ретроспективного аналізу, сходження від конкретного до абстрактного. Джерельну базу теоретичного дослідження склали праці провідних науковців в галузі педагогіки, сучасні дисертаційні дослідження, наукові збірники, періодичні та біографічні видання. Автором встановлено, що формування змісту навчання, підбір методів, форм, засобів професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного у вищих навчальних закладах повинно здійснюватися відповідно до особливостей майбутньої професійної діяльності фахівців даного напрямку. З’ясовано вимоги до організації професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищих навчальних закладах, серед яких є системний підхід до навчання, професійна спрямованість, відповідність меті і завданням професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів, відповідність навчально-методичного матеріалу тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців цього напрямку згідно соціально-економічного розвитку суспільства. Залишаються нерозв’язаними питання, пов’язані із забезпеченням відповідності змісту і організації навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів та особливостей майбутньої професійної діяльності тренерів-викладачів з веслування академічного згідно соціально-економічних умов країни. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших аспектів підготовки майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.