ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВКЛАДАЧІВ ВНЗL.V. Kanibolotska

Анотація


У статті актуалізовано проблему підготовки особистості викладача, розкрито значення професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Виокремлено та обґрунтовано особливості організації навчального процесу для формування необхідних вмінь і навичок. Охарактеризовано основні умови, методи і форми роботи, за яких буде ефективна педагогічна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – 4-е вид., стер. – К.: Академвидав, 2012. – 616с. – (Серія «Альма-матер»)].

Жирун О.А. Педагогічна комунікація в аспекті професійної ідентичності / О.А. Жирун // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1. – С.100-104

Кузьмінський А.І. Педагогіка : підруч. / А.І. Кузьмінский, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – 447 с

Лисина М.?. Общение, личность и психика ребенка / [под ред. Рузской А.Г.]. – М. : ?здательство «?нститут практической психологи», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 384 с

Панарин А.?. Многоуровневое педагогическое образование / А.?. Панарин // Пе-дагогика. – 1993. – № 1. – С. 53- 57.

Сальникова О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: конспекты, лекцій, тренинги / О.А. Сальникова. – М.: ФЛ?НТА: НОУ ВПО «МПС?», 2011. – 88 с.

Усанова О.Г. Коммуникативная компетентность в культуре педагогического обще-ния: [монография]. / О.Г. Усанова. – Челябинск, 2004, – 139 с

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посіб. / В.В. Якупов – К. : Либідь, 2002. – 560с


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.