СВІТОВЙ ДОСВІД ВКОРСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІD.P. Kislenko

Анотація


У статті розглянуто світовий досвід використання інформаційних технологій під час професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності. Автором детально проаналізований світовий досвід США, Великої Британії та Ізраїлю. Охарактеризовані особливості кожної країни у  використанні комп’ютерних технологій під час викладання різних дисциплін. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогіч-ної освіти Англії та Уельсу: Монографія/ Юлія Володимирівна Кіщенко – Херсон: ХДУ, 2004. – 172 с.

Пуховська Л.П. Перспективи формування світового освітнього простору в ХХІ столітті /Людмила Прокопівна Пуховська// Вісник Житомирського педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2003. – Випуск 13. – С.16-18

Саргсян А.Л. Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці ХХ на початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / Асмік Людвигівна Саргсян. –Луганськ, 2009. –22 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.