ФОТОМСТЕЦТВО У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВХОВАННЯ МОЛОДІD. Y. Malкov, T. M. Maslova

Анотація


В статті  розкрито вплив фотомистецтва на соціокультурне виховання молоді. Визначено завдання клубів за місцем проживання що пов’язані із соціалізацією молоді, їх соціокультурним дозвіллям у поза навчальний час. Визначено роль молодого фотографа в умовах соціокультурної діяльності клубу. Формування уявлення про навколишній світ, про взаємодію особистості і суспільства, виховуванню позитивних якостей; розширенню спектру видів діяльності. Визначено принципи, цілі, завдання, зміст та форми діяльності молодих та талановитих фотографів у структурі клубу за місцем проживання. Розглянуто основні елементи системи соціокультурної діяльності клубу за місцем проживання, а саме: мету, завдання, зміст діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.П. та інші / Соціальна робота / Андрущенко В.П., Бех В.П., Лу-кашевич М.П., Минович І.І. / Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. Центр соціальних служб для молоді. – К. – УДЦССМ, 2001. – 440с.

Божович Л.?. Проблемы формирования личности. – Воронеж: НПО МОД ЭК, 1995. – 352с.

Вайнола Р. Х. Формування творчої особистості школяра в системі виховної ро-боти: Дис... канд. пед. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 182 с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика пресс, 1996. – 536с.

Ельконин Д.Б. Проблемы возрастной и педагогической психологи: ?збранные психологические труды / Под ред. Д.?. Фельдштейн – М.: ?зд-во Междунар пед академии, 1995. – 224с.

Капская А.Й. Формирование готовности студента педвуза к исполнительско-речевой деятельности в системе профессиональной подготовки. Дис.д-ра.пед.наук: 13.00.01 – К., 1989. – 370с.;

Малков, Д.Ю.. Соціалізація підлітків у клубних об'єднаннях за місцем прожи-вання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Д. Ю. Малков ; наук. кер. Р. Х. Вайнола ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2005. - 20 с.

Поплавський Михайло Михайлович. Формула успіху. – К., 2000. – 115с.

Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение, 1988. – 230 с.

Соціальна педагогіка: Навч.-метод. комплекс / Барахтян М. М., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Долинська Л.В., Капська А.Й. / За ред. А.Й. Капської. Держ. центр соціальних служб для молоді Держ. комітету України у справах сім'ї та молоді; Каф. соціальної педагогіки Нац. Пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова — К. : ДЦССМ, 2003. — 335 с.

Вікторова Л. В. Професійна підготовка соціальних працівників / соціальних пе-дагогів до професійної діяльності: колективна монографія / Л. В. Вікторова, Т. І. Ковальчук, О. Б. Кошук, С. О. Кубіцький, О. В. Лапа, П. Г. Лузан, О. В. Наконечна, О. М. Прохорчук, І.В. Сопівник, Р. В. Сопівник, Р. О. Тарасенко, Н. Т. Тверезовська. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 589 с.

Viktorova L. Organizational and methodical aspects of teaching foreign students / L. Viktorova // ScienceRise : Pedagogical Education. - 2016. - № 7 (3). - P. 22-27. - Access : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_7_6.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.