РЕЗУЛЬТАТ ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНХ ЦІННІСНХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ЮРСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКE.A. Murzina

Анотація


В статті здійснено аналіз результатів експериментального дослідження. Встановлено, що перспективним напрямком підвищення якості підготовки майбутніх юристів є формування системи його професійних ціннісних орієнтацій, яка виявляє ціннісну позицію особистості по відношенню до професійної діяльності. В нашому дослідженні ми визначили професійні ціннісні орієнтації майбутніх юристів як систему цінностей, ціннісні орієнтації, смислів та установок на правничу і соціально-значиму діяльність, що утворюють унікальну аксіосферу особистості, яка відображає особистісну, професійну та соціальну направленість юриста. З урахуванням специфіки професійної юридичної діяльності нами розроблено структуру професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів. У процесі дослідження структурного складу професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів виділено аксіологічний, психологічний, мотиваційний, когнітивний і прогностичний компоненти, кожен з яких виконує певну функцію. До основних функцій професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів віднесені: нормативна, регулятивна, комунікативна та професійно-діяльнісна. Визначено критерії сформованості професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки: когнітивний; особистісний; діяльнісний. Виділено рівні сформованості професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів: високий, середній та низький. Експериментально підтверджено ефективність визначених нами організаційно-педагогічних умов та педагогічної технології формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко В.В. Соціальний аспект підготовки майбутніх учителів початкових класів / В.В. Денисенко // Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти : зб. наук. ст. Ужгород-Херсон : Мистецька лінія, 2002. – С.103-107.

Курлянд З.Н. Личностно-ориентированное педагогическое образование как фактор формирования ценностных ориентаций будущих учителей / З.Н. Курлянд // Народное обра-зование. – 2004. – № 4. – С.86—97

Мартинюк О.Б. Дослідження професійних ціннісних орієнтацій вчителя як цілісної сис-теми / О.Б. Мартинюк // Ценностные приоритеты образования в ХХI веке: материалы между-нар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2003. – С. 183-191.

Мурзіна О.А. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх правознавців / О.А. Мурзіна // Методичні рекомендації, Київ, 2016. – 156 с.

Шаров А.А. ?сследование ценностных ориентаций [Электронный ресурс] / А.А. Шаров. – Режим доступа : http://psychology.net.ru


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.