ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНХ ПРАЦІВНКІВ / ПЕДАГОГІВ ДО ПРЕВЕНТВНОЇ РОБОТ: ЗМІСТОВЙ АСПЕКТO. V. Nakonechna

Анотація


У статті узагальнено основні об’єкти соціальної профілактики та схарактеризовано їх специфіку. Проведено ранжування і визначено необхідні для проведення профілактичної роботи особистісні якості. З урахуванням специфіки об’єктів соціальної профілактики та результатів опитування фахівців-практиків розкрито зміст підготовки майбутніх фахівців до превентивної роботи, який  відображають теоретичний, технологічний та особистісний модулі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко І. Г. Соціально-психологічна реабілітація бездоглядних дітей : метод. посіб. / І. Г. Бабенко, В. М. Мишківська, Н. П. Павлик; Міжнародна організація з міграції в Україні та ін. – Житомир : Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 200 с.

Гордієнко Н. В. До проблеми організації соціально-педагогічної роботи з ди-стантними сім’ями трудових мігрантів / Н. В. Гордієнко, А. Ю. Ізотова // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2008. – С. 51-53.

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л. А. та ін. ; за ред. Волинець Л. С. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с.

Смаль В. Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах / В. Смаль, О. Позняк. – К. : [б.в.], 2016. – 93 с.

Шемуда М. Г. Особливості підготовки соціальних педагогів до роботи з дис-функційними родинами / М. Г. Шемуда // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. 5-7 лист. 2009 р. / За ред. А. І. Конончук. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 226-228.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.