МОРАЛЬНО-ЕТЧНІ ОРІЄНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА АГРАРНОГО ВЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУR. V. Sopivnyk

Анотація


У даній статті показано, що в умовах сучасного динамічного розвитку науки, техніки та культурних трансформацій значно змінилися вимоги до особистості педагога, його морально-етичних якостей та професійної майстерності. Підкреслюється, що від педагогічної культури викладача, його моральних  поглядів, переконань,  здібностей та любові до своєї професії залежить формування особистісних і професійних якостей студентів. Зазначається, що особистість педагога має стати взірцем для наслідування студенту, еталоном ставлення до обраної справи, вірного служіння моральним ідеалам. Педагог-наставник  при підготовці майбутнього фахівця має зосереджувати увагу на досягненні триєдиної цілі. Поряд із навчанням, розвитком має забезпечуватись формування ціннісного світогляду молоді, їх екологічної культури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сопівник Р.В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. – 2015 - . Вип. 2 (65). – С. 164-173.

Сопівник Р. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі сту-дентською молоддю / Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного універ-ситету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філо-софія». – 2010. Вип. 155, Ч.1. – С. 282–286.

Сопівник Р.В. Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. – № 239. – С. 229-234.

Сопівник, Р. В. Виховання і самовиховання на засадах національно-патріотичних цін-ностей: методичний посібник для студентів і науково-педагогічних працівників аграрних і природоохоронних ВНЗ [Текст] / Р.В. Сопівник , Петрів Г.В. – К.: «ЦП «Компринт», 2014. – 185 с.

Сопівник Р.В. Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи // Науковий вісник Національного універ-ситету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філо-софія». – 2015. – № 220. – С. 172-182

Сопівник Р.В. Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – №3. – С. 13-18

Ніколаєнко С.М. та ін. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». Навчально-методичний посібник / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсеєв, О.П.Давидова. – К.: «ACS-ACTIVE» 2016. – 76 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.