ОСОБЛВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТ З ОБДАРОВАНМ ПІДЛІТКАМ, ЩО ПРОЖВАЮТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІI. V. Sopivnyk, O.S. Feshchuk

Анотація


У статті розкрито особливості соціально-педагогічної роботи із обдарованою молоддю, яка проживає у сільській місцевості, зокрема: діагностика обдарованості; робота з батьками; створення бази даних обдарованих дітей із сільської місцевості; застосування інформаційних технологій; методичне забезпечення та інформаційна підтримка педагогічного колективу загальноосвітніх навчальних закладів, клубів за інтересами, які займаються із обдарованими дітьми; вмотивовування дітей до саморозвитку, високих досягнень. Подано результати діагностики видів обдарованості в учнів школи, що розташована у сільській місцевості. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Сопівник І.В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: [монографія] / І.В. Сопівник. – К.: Видавництво «Логос», 2014. – 352 с.

Сопівник І.В. Теорія і практика виховання моральної відповідальності сільської молоді [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Сопівник Ірина Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2014. - 40 с.

Вікторова Л. В. Професійна підготовка соціальних працівників / соціальних педагогів до професійної діяльності: колективна монографія / Л. В. Вікторова, Т. І. Ковальчук, О. Б. Ко-шук, С. О. Кубіцький, О. В. Лапа, П. Г. Лузан, О. В. Наконечна, О. М. Прохорчук, І. В. Сопів-ник, Р. В. Сопівник, Р. О. Тарасенко, Н. Т. Тверезовська. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 589 с.

Сопівник І. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування елементів трудового виховання у сучасній школі / І. Сопівник, Ю. Юзефович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015. Вип. 220 – С. 166-172.

Сопівник І. В. Соціальний педагог як суб’єкт формування соціальної відповідальності сільської молоді / І.В.Сопівник // Біоресурси і природокористування. – 2013. – № 5–6. – Т. 5. – С. 165–171.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.