КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТВT. I. Stoichyk

Анотація


У статті висвітлено актуальну проблему конкурентоздатності фахівців професійного навчального закладу. Обґрунтовано та проведено порівняльний аналізу понять «конкурентоздатність» та «конкурентоспроможність»; сформульовано поняття «конкурентоздатність фахівця професійного навчального закладу»; досліджено особистісні та професійні складові компетентності в науковій літературі; визначено особистісні та професійні складові компетентності конкурентоздатного фахівця професійного навчального закладу за результатами опитування роботодавців; обґрунтовано шляхи підвищення рівня конкурентоздатності фахівців професійного навчального закладу. В процесі дослідження застосовано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження, зокрема теоретичних та емпіричних. В результаті дослідження уточнені поняття «конкурентоздатність» та «конкурентоспроможність», обґрунтовано відмінність між ними та зроблено висновок, що конкурентоспроможність фахівця – це наявність у фахівця можливостей конкурувати на ринку праці, а конкурентоздатність фахівця – це здатність фахівця конкурувати, тобто наявність у нього відповідних компетентностей та індивідуальних особливостей, які дозволяють виграти конкурентну боротьбу. На основі проведеного огляду літературних джерел визначено поняття «конкурентоздатність фахівця професійного навчального закладу» – як здатність випускника відповідати вимогам роботодавця в даний період, через конкурентні (професійні та індивідуальні) переваги по відношенню до інших фахівців у певній галузі. Зроблено спробу виділити важливі для роботодавця особистісні та професійні складові конкурентоздатності фахівця професійного навчального закладу. Визначено, що особистісні складові (відповідальність, здатність до навчання, мобільність, здатність працювати в команді) розпочинають формуватись ще з раннього віку, а професійні (висока кваліфікація, додаткова освіта або суміжна професія) - започатковуються саме в професійних навчальних закладах. Перспективними є дослідження з проблеми формування навиків самореалізації особистості та підвищення інтелектуального і кваліфікаційного рівня упродовж усього життя.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.