ДОСВІД ФРАНЦІЇ В УПРАВЛІННІ УНІВЕРСТЕТСЬКОЮ ОСВІТОЮS. V. Styskun

Анотація


Статтю присвячено дослідженню досвіду  Франції в управлінні сучасною університетською освітою, що дає можливість українським вищим навчальним закладам увібрати в себе їх механізми

Доцільним є дослідження генези університетських систем управління освіти  Франції як найкращого зразка для ефективної модернізації вітчизняної системи вищої освіти, що стає все більш можливим із входженням України в європейський простір вищої освіти. Тому метою статті є аналіз особливостей та вплив нововведень на освітню структуру як важливого складника освітнього розвитку. Мета дослідження зумовила постановку таких завдань: визначити передумови сучасного управління  університетської освіти Франції; з’ясувати типи та структуру університетів сучасного (зазначеного) періоду, місце університетів у системі вищої освіти сучасної Франції, їх  управління, організацію навчання; зробити порівняльний аналіз сучасних процесів управління університетської освіти України та Франції. Попереднє вивчення наукових  історико-педагогічних, компаративних і соціологічних досліджень проведених в Україні та державах СНД, зокрема, робіт  Г. Воронки, Б. Вульфсона, Л. Герасіної, О. Глузмана, В. Грачової, В. Дикань, В. Капранової, Т. Кошманової, О. Кузнецової, В. Лугового, А. Максименка, Л. Пуховської, О. Сухомлинської, А. Парінова, Г. Поберезької, Б. Шуневича та ін., присвячених університетським системам освіти зарубіжних країн, показало, що цілісного дослідження, яке б передбачало характеристику теоретико-методологічних засад, історико-соціальних чинників і тенденцій розвитку управління  сучасної університетської освіти Франції з точки зору її теоретичної і практичної цінності та доцільності потенційного використання окремих ідей і практичних здобутків, не проводилося. Наступні матеріали дослідження можуть бути використані в подальшому для того, щоб виявити сильні і слабкі сторони української освітньої системи управління і наблизити її до європейського рівня вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cornec J. Laicité. – Paris: S.U. D. E.L., 1965.- 529;

Bourglé C. L’ecole normale supériere. D’ou elle vient - ou va. – Paris , 1924.- 146 p;

Вейланд С. Университеты и новый облик Европы // Вестник высшей школы.- 1991.- с. 73- 78;

Матвієнко О. В. Теоретичні основи реформування систем вищої освіти у країнах ЄС // Педагогіка і психологія професійної освіти.-2002. №4.- 254;

Степко В. Вища технічна освіта і наука України як фактори суспільного розвитку та ін-теграції України у світове співтовариство // Вища школа.- 2004.- № 5-6.- с. 40-53.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.