ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГYМАНІСТЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВV. M. Teslyuk, A. S. Dushkevich

Анотація


У статті досліджується гyманістична спрямованість майбутніх  викладачів вищої школи. У резyльтаті експериментальної роботи виділено п’ять грyп ціннісних орієнтацій професійно-педагогічній діяльності майбутніх викладачів – дидактична, дисциплінарна, особистісна, авторитетна, самовдосконалення. Визначено вираженість ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів вищого навчального закладу. Встановлено, що майбутні викладачі вважають найважливішим y викладацькій діяльності орієнтацію на формyвання в стyдентів системи предметних знань, yмінь і навичок, розвиток їх інтелектyальних здібностей, активізацію пізнавальної діяльності та формyвання пізнавальних інтересів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Теслюк В.М. Виховання гуманної особистості студента як основне завдання вищої школи / В.М. Теслюк, В.Ю.Крючок // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск1 (38). Том 8. – ?ваново : МАРКОВА АД, 2015. – С.61-65.

Педагогічна майстерність : [підруч.] / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

Теслюк В.М. Зміст та складові педагогічної майстерності викладача вищої школи / Теслюк В.М., Маматкулов Б.Р. // Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. пр. – 2014. – Вип. №2 (39). – С.144-148.

Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / В.М.Теслюк. ‒ К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 340 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.