РЕТРОСПЕКТВНЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ МОЛОДІM. S. Shkolna

Анотація


У статті здійснено ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості молоді. Проаналізовано психолого-педагогічні концепції та виявлено принципи на яких ґрунтуються уявлення про виховання соціальної зрілості особистості: принцип саморозвитку особистості; заохочення юнацьких потреб та інтересів у навчально-виховному процесі; соціального дорослішання особистості в колективі; розвитку потенційних можливостей особистості; свідомої реалізації суспільних норм і цінностей; соціального пристосування й автономності юнацтва; оволодіння соціальним досвідом.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Г. ?. О проблеме профессионального самоопределения школьников / Г. ?. Александрова, Л. М. Карнозова. // Проблемы самоопределения молодежи. – Красноярск, 1987. – С. 46–54.

Вершловский С. Г. Личность, семья, школа / Семен Григорьевич Вершловский. – СПб. : УПМ, 1996. – 134 с.

Канішевська Л. В. Ґенеза педагогічних знань щодо сутності феномена «соціальна зрілість» / Л. В. Канішевська. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 10. – Т. 2. – 576 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

Мудрик А. В. О воспитании старшеклассников: [книга для классных руководителей] / Анатолий Викторович Мудрик. – М : Просвещение, 1981. – 176 с.

Поліщук С. П. Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого профе-сійного училища: дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 / Поліщук Світлана Петрівна. – К., 2007. – 232 с.

Сопівник І.В. Виховання громадянина в аграрному вищому навчальному закладі / І.В.Сопівник, В.П.Лисенко, Р.В.Сопівник. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 217 с.

Сопівник І.В. Теорія і практика виховання моральної відповідальності сільської молоді [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Сопівник Ірина Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2014. - 40 с.

Сопівник І. В. Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості / І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокори-стування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. Вип. 239 – С. 225-229.

Фельдштейн Д. ?. Социализация и индивидуализация – содержание социального взросления и социально-психологической реализации детства / Д. ?. Фельдштейн. / Мир психологии. – 1998. – № 1. – С. 5–11.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.