ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВG. Buzze, О. А. Bidа

Анотація


З’ясовано, що сучасна система вищої освіти ґрунтується на провідних принципах гуманізації, гуманітаризації та демократизації. Гуманістичну спрямованість педагога трактують як: найголовнішу характеристику педагогічної майстерності; спрямованість особистості педагога становлять ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації. Розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців сприяють: гуманізація процесу підготовки, практико-орієнтоване навчання на заняттях з педагогічних дисциплін, вивчення провідного педагогічного досвіду, використання інноваційних методів навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Опольська Марина Вікторівна. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 13.00.07 – теорія та методика виховання київ – 2009 – 26с.

Учитель Iнна. розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога професійного навчання // Науковi записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Випуск 9 (ІІІ). – С.70–73.

Мишак О.О. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.//Серія «Педагогіка і психологія». – Педагогічні науки. – 2016. № 1(11).– С. 279.

Міняйлова Алевтина Володимирівна. Гуманістичне виховання студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 13.00.07 – теорія та методика виховання. –Миколаїв – 2010.– 25с.

Бочаріна Н.О. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у процесі особистісно орієнтованого виховання // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/ Проблеми сучасної психології. – 2010. Випуск 10.– С. 53–62.

Сопівник Р.В., Мишак О.О. Модель процесу формування гуманістичної спрямованості майбутнього біотехнолога аграрної галузі // Біоресурси і природокористування. 2014. Вип. 3-4. С.180-187.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.