ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧЛЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВЗНАЧЕННЯО. А. Bida, О. V. Kuchai

Анотація


Професійне самовизначення особистості є складним та тривалим процесом пошуку та реалізації себе в професії. З’ясовано головну мету професійного самовизначення. Мета статті – розкрити основні поняття готовності до професійного самовизначення майбутніх учителів початкової школи в сучасній психолого-педагогічній науці. Визначено наступні підходи до розгляду поняття готовності: функціонально-психологічний, особистісний, діяльнісний. Базуючись на визначених дослідниками компонентах готовності, можна припустити, що у структурі професійного самовизначення майбутнього вчилеля початкової школи присутні мотиваційний, когнітивний та діяльнісний компоненти. Самовизначення – це багатомірний процес, який можна розглядати з різних точок зору: як серію задач, які суспільство ставить перед особистістю, що формується, і які власне особистість має вирішити за певний період часу; як процес поетапного прийняття рішень, за допомогою яких індивід формує баланс між своїми бажаннями та нахилами, з однієї сторони, і потребами суспільства – з іншої; як процес формування індивідуального стилю життя, частиною якого є професійна діяльність. Сформульовано ряд завдань професійного самовизначення майбутнього вчилеля початкової школи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кулаков Р.С. Професійне самовизначення особистості:критерії та показники її сформованості в ранній юності.// Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць К_ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2010. –Випуск 8. – С. 555-565.

Мельник Марина. Готовність до професійного самовизначення на етапі ранньої юності як психолого-педагогічна проблема// Педагогічні проблеми обдарованої особистості [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct

Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. / Н. С. Пряжнико, Е. Ю. Пряжникова. – М.: ?зд-во ?н-т практ. психологи, 1997. – 425 с.

Дубінка М. Специфіка професійного самовизначення особистості майбутнього фахівця / М. Дубінка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 140. – С. 47-51.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.