УПЕРЕДЖЕННЯ ПОМЛОК УЧНІВ З АЛГЕБР В ПРОЦЕСІ ВВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ВРАЗ»L. A. Blagodyr

Анотація


Враховуючи стан проблеми методики навчання математики учнів у закладах освіти, результати складання школярами різного рівня підсумкового контролю та типові помилки, яких припускаються учні під час розв’язування завдань з алгебри, що є показником низького рівня знань та не засвоєння навчального матеріалу, ми у своєму дослідженні пропонуємо організацію превентивної діяльності з попередження та недопущення помилок під час вивчення алгебри в основній школі. У статті пропонується до розгляду організація превентивної діяльності вчителя математики з попередження та недопущення в майбутньому однієї з типових помилок учнів під час вивчення теми «Цілі вирази».


Повний текст:

PDF

Посилання


Благодир Л. А. Формування вмінь і навичок превентивної діяльності майбутнього вчителя математики. / Л. А. Благодир, В. О. Швець // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»: матеріали міжнародної науково-прак. конф. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т. 2. – Київ, 2012. – С. 38 – 46.

Благодир Л. А. Функції і принципи превентивної діяльності вчителя математики. / Л.А.Благодир, В. О. Швець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наукових праць – К.: МПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – № 8 – С. 17 – 23.

Груденов Я. ?. Совершенствование методики работы учителя математики: книга для учителя / Я. ?. Груденов. – М.: Просвещение, 1990. – 223 с.

Далингер В. А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математики: кн. для учителя. / В. А. Далингер. – М.: Просвещение, 1991. – 60 с.

Швець В. О. Превентивна діяльність вчителя математики: зміст і структура / Л. А.Благодир, В. О. Швець // Дидактика математики: проблеми и исследования: межд. сб. науч. работ. – Д.: ТЕАН, 2010. – № 36. – С. 13 – 18.

Слепкань З. І. Психолого-педагогічні умови навчання математики: метод. посіб.. – К.: Рад. Школа, 1998. – 192 с.

Шеварев П. А. О роли ассоциаций в процессах мышления / А. П. Шеварев // ?сследование мышления в советской психологии. – М.: Наука, 1966. – С. 388 – 436.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.