ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТ ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРК МЕТОДЧНОЇ ССТЕМ РОЗВТКУ ДОСЛІДНЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ У ПРОЦЕСІ ВВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ МАШНІ. М. Butsyk

Анотація


У статті висвітлено основні етапи проведення експериментальної перевірки методичної системи формування дослідницької компетентності, схарактеризовано методику та об’єм експерименту, визначено виміри та вибірку, описано процес підбору контрольних і експериментальних груп, схарактеризовано методику перевірки отриманих у дослідах результатів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Буцик І.М. Методична система формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Миколаїв, 2017. Вип. 3(58). С. 50-54.

Буцик І. М. Обґрунтування сутності дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. Вип. 233. С. 38-45.

Буцик І. М. Структурна модель інтегрованого та поетапно-діяльністного освітнього середовища у дослідницькій підготовці інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2018. Вип. 279. С. 40-49.

Буцик І.М. Особливості світового освітнього досвіду у формуванні дослідницької компетентності інженерів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Миколаїв, 2017. Вип. 4(59). С. 99-104.

Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: експериментальне видання. К.: Видавництво Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова, 2006. 107 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://jobs.ua/ukr/dkhp/sgroup-2. Дата звернення: 02.03.2018 р.

Закон України «Про вищу освіту», 2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях. М.: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/educational%20program/bachelor/ 208.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 10.09.2018 р.

Оценка системы подготовки инженерно-технических кадров: материалы комплексного исследования потребностей крупнейших региональных работодателей / Под общ. ред. Л. Н. Банниковой. Екатеринбург: УрФУ, 2016, ООО «?здательский Дом «Ажур». 272 с.

Agricultural Engineers. Career, Salary and Education Information, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступу: https://collegegrad.com/careers/ agricultural-engineers. Title from the screen. Дата звернення: 05.03.2017 р.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.