ПСХОЛОГІЧНІ ОСОБЛВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВК ДОРОСЛХL. V. Viktorova

Анотація


Проаналізовано розумові процеси засвоєння лексичних одиниць іноземної мови, нейрофізіологічні механізми переходу від сприйняття іншомовної лексики до їх розуміння та вживання в мовленні, причини виникнення «мовної тривожності» та «мовних бар’єрів», що негативно впливають на процес засвоєння іншомовної лексики та шляхи їх подолання.


Повний текст:

PDF

Посилання


П. П. Блонский, "Развитие представлений в школьном возрасте" : избр. психол. произведения. Москва, Россия: Просвещение, 1964.

Л. В. Вікторова, "Навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей: сучасні підходи, методи та умови", Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, вип. 63, Ч.2, с. 20-28, 2010.

Л. В. Вікторова, О. С. Комарова, "Використання імітаційно-ігрового підходу у процесі вивчення іноземної мови", Вища школа, №9, с. 62-67, 2012.

А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, В. П. Волинський, "Засоби навчання" : навчальний посібник для студентів вузів та слухачів підвищення кваліфікації. Київ, Україна: 1997.

Л. С. Выготский, "Мышление и речь". Москва, Россия: Лабиринт, 2001.

А. І. Дьомін, П. Г. Лузан, О. А. Дьомін, "Теоретичні і методичні основи формування вмінь та навичок професійної термінології", Педагогіка і психологія професійної освіти, №3, с. 51-62, 1999.

М. В. Лила, "Врахування особливостей сприймання в засвоєнні лексичних одиниць іноземної мови", Психолінгвістика, № 2, с. 3442, 2008.

Г. К. Лозанов, Суггестология. София, Болгария: 1971.

Г. О. Макаричева, "Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини" : автореф. дис. … канд. біол. наук : спеціальність 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Сімферополь, Україна: 2010.

В. В. Петрусинский, "Акмеологические основы построения автоматизированных систем интенсивного обучения" : дисс. … д-ра педагог. наук : 19.00.13. Москва, Россия: Российская академия управления, 1994.

C. Haekyung, "Korean elementary esol students` English language anxiety and defense mechanism in the esol and mainstream classes: theoretical and pedagogical implications for tesol" : diss. … Doctor of Philosophy, USA: The Florida State University, 2006.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.