ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ПРРОДНЧХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКV. V. Goncharuk

Анотація


У статті представлено відомості про організацію дослідно-експериментальної роботи з формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки. Розглянуто принципи й систему організації дослідно-експериментальної роботи. Наведено результати аналізу стану сформованості екологічної культури у майбутніх учителів природничих спеціальностей. Розкрито сутність формувального експерименту, його методику. Узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи з формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки та зроблено відповідні висновки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Константинова Т. В., Зубарев А. Е. Экологическое краеведение во внеклассной работе учителя // Социально-педагогические проблемы развития школы в новых экономических условиях : сборник материалов научно-практической конференции, посвященной памяти Д. М. Гришина. Калуга : КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2002. С. 31-37.

Палинчак Ф. Я. Экологические отношения, сознание, деятельность // Вестник МГУ. Сер. 7 : Философия. 1984. № 4. С. 7.

Науменко Г. Г. Екологічна культура як інтегруючий засіб формування гуманістичних цінностей / Г. Г. Науменко [Електронний журнал] // Гілея : Науковий вісник. 2010. № 32. Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4_doc.pdf

Моисеев Н. Н. ?сторическое развитие и экологическое образование. М. : МНЭПУ, 1995. 52 с.

Новиков А. М., Новиков Д.А. Методология научного иследования. М. : Книжный дом «Л?БРОКОМ», 2010. 280 с.

Воловик М. П. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці : [монографія]. Хмельницький : ХГПА, 2010. 250 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.