СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ССТЕМ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІYa. B. Zoriy

Анотація


У статті розглянуто підходи до моделювання педагогічної системи формування у військових закладах вищої освіти (ВЗВО) та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності.Розкрито зміст основних структурних елементів педагогічної системи та їх важливість для підвищення якості військової підготовки громадян, які навчаються на військових кафедрах ЗВО.


Повний текст:

PDF

Посилання


Михеев В. ?. Моделирование и методы теории измерений в педагогике [текст]: 3-е изд., стереотип. М.: КомКнига, 2006. 200 с.

Є. О. Лодатко. Моделювання в педагогіці: точки відліку е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Поточні номери журналу та їх автори / Випуск №1 [2010]

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Соціологія : короткий енциклопедичний словник / уклад. : В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. ; під заг. ред. В.І. Воловича. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – 736 с.

Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. – Минск : Современное слово, 2001. – 928 с.

Хорєв І. О. Педагогічні основи підвищення ефективності військової підготовки студентів у вищих закладах освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02 / Київський військовий гуманітарний ін-т. Київ, 1998. 19 с.

Чабаненко В. П Комплексний підхід до навчання при модульній організації вивчення спеціальних дисциплін на кафедрах військової підготовки// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 89. Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2000. С. 118-123.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.