АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВХОВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ»L. P. Kyrychevska

Анотація


На кожному конкретному етапi розвитку суспільства домінують певнi орiєнтири, якi задають напрямок у вирiшеннi проблем виховання поколiння, що пiдростає. Зараз такими орiєнтирами є творчий та естетичний фактори, що визначають основу духовностi людини. Орiєнтацiя на творчiсть – головна умова створення системи гуманістичного виховання, що дозволяє сформувати незалежну, вiльну, яскраву, самобутню особистiсть. У статті проаналізовано наукові роботи видатних педагогів, психологів та філософів, які у своїх працях доводять думку, що навчання не може бути зведене лише до придбання умінь та навичок, воно є засобом для досягнення свого вищого призначення, самоактуалізації та самовираження у творчості. Це підтверджується тим, що творча діяльність особистості допомагає виявленню особистісних якостей, таких як активність, відповідальність, самостійність, творчий підхід до справи, рівень розвитку інтелекту, вміння ясно виражати свої думки, що є характеристикою успішного випускника загальноосвітнього навчального закладу. А також наголошено на важливості ступенів розвитку самодіяльності відповідно до ступенів природного розвитку дитини. В світлі педагогічного знання подається аналіз специфіки творчої самодіяльності учнів, осмислюються поняття «самоактуалізація», «самодіяльність», «активність особистості», «творчість».


Повний текст:

PDF

Посилання


Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια. К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с.

Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении / Г.А. Атанов. – Донецк.: «ЕА?- пресс», 2001. – 160 с.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред.: Прохоров А.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., С.-Пб.: Большая Рос. Энцикл., Норинт, 1997. 1456 c.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Маслоу А. Г. Креативность/Дальние пределы человеческой психики. – Пер.с англ. А.М. Татлыдаевой; научн.ред., вступ. Статья и комменнт. Н.Н.Акулиной. – СПб: Евразия, 1997. – С.69-113.

Міщиха Л.П. Психологія творчості. Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 448 с

Моляко В.А. Психология творческой деятельности. К.: Знание УССР, 1978. 48 с.

Платон. Федон, розговор Платона, перев. Д. Лебедева. М., 1896. 156 с.

Пономарёв Я.А. Психика и интуиция. М.: Наука, 1967. 256 с.

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности. К философским основам современной педагогики // Ученые записки высшей школы г. Одессы. Т. 11. – Одесса, 1922. С. 29 – 43.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.