ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАТ. Р. Kuchai, O. V. Kuchai

Анотація


Розглянуто фундаменталізацію загальнопрофесійної підготовки майбутнього фахівця як педагогічну проблему. Розкрито поняття фундаменталізації – як процесу якісної зміни вищої освіти на основі принципу її фундаментальності.

Фундаменталізацію професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутньогофахівця вчені відносять до категорії якості освіти та освіченості особистості і визначають як процес багатоваріантної (нелінійної) взаємодії суб’єктів освітнього простору, результатом якого є формування у них універсальних базових, загальнопрофесійних і професійних компетентностей, узагальнених способів мислення, готовності особистості до майбутньої професійної діяльності, саморозвитку та самонавчання «впродовж всього життя».

Найважливішою компонентою нової освітньої парадигми є концепція фундаменталізації, основу якої складають: формування ядра системи інваріантних методологічно важливих знань особистості, що забезпечують потенціал її професійної адаптивності як сутність процесу фундаменталізації; неперервна математична підготовка як засіб фундаменталізації різних дисциплін, що формує системні підходи і мову міждисциплінарного спілкування. Ефективність фундаменталізації навчання значною мірою забезпечується поєднанням принципів фундаментальності, системності, цілісності, науковості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Семеріков С. О., Теплицький І. О. Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти – Електронний ресурс. – [Режим доступу] https://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF+%D0%97%D0%90%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%87+%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%98&client=firefox-b-ab&ei=z5y0W6LNEIevsAHwv6uQBg&start=10&sa=N&biw=1366&bih=639

Субетто А. ?. Проблемы фундаментализации и источников формирования содержания высшего образования: грани государственной политики / Анатолий ?ванович Субетто. – Кострома: ?зд-во КГПУ, 1995. – 322 с.

Казанцев С. Я. Дидактические основы и закономерности фундамен-тализации обучения студентов в современной высшей школе: дис… д-ра пед. наук: спец. 13.00.01/ Казанцев Сергей Яковлевич. – Казань: КГУ, 2000. – 295 с.

Суханов А.Д. Концепция фундаментализации высшего образования и ее отражение в ГОСах /А. Д. Суханов // Высшее образование в России. – 1996. – №3. – С.36-44.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : монографія / І. А. Зязюн. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики:. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / М. М. Ковтонюк; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 549 с.

Садова В. В. Фундаменталізація змісту педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкової школи: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Віта Вадимівна Садова ; наук. ред. проф. Л. О. Хомич ; КПІ ДВНЗ «КНУ», МОН України. –Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. –392 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.