ВКОРСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОДУКТВНОМУ НАВЧАННІ ФІЗКV. V. Mykolayko

Анотація


Стаття присвячена проблемам, що пов’язані з розробкою методики впровадження інтерактивних технологій у освітній процес. Розкриті методичні аспекти використання інтерактивної дошки на уроках фізики у основній школі. З впровадженням інтерактивної дошки змінюються сама структура навчального процесу, форма подачі знання, і, що найважливіше, змінюється комунікація між тим, хто навчає, і тим, кого навчають. Особливості організації продуктивного навчання з фізики в основній школі із застосуванням інтерактивної дошки (SMART Board) дозволяють: аналізувати навчальну інформацію, урізноманітнювати порядок подання матеріалу, співвідносити обсяг між теоретичним та практичним матеріалом, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати; доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєльчев, П. В. Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки // Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки. – 2014. – Вип.1. – С. 39–48.

Брыксина, О. Ф., Телегина, ?. В. ?нтерактивная доска на уроке физики: реализация дидактического потенциала. Учеб.-метод. пособие. – Самара: ПГСГА, 2010. – 169 с.

Гомуліна, Н. Освітні ресурси інтерактивних дошок // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С. 27–28.

Єргіна, О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспективи // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 2. – С. 12–16.

Пометун, О., Пироженко, Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – 2002. – 136 с.

Програма «Фізика. Астрономія» 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2012. – 167 с.

Степанченко, О., Толмачов, В. Інтерактивні дошки» // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2. – С. 39–42.

Симоненко, В. Д., Фомин, Н. В. Современные педагогические технологии : уч. пособ. – Брянск : ?здательство БГПУ, 2001. – 395 с.

Усенков, Д. Ю. ?нтерактивная доска SMART Board: до и во время проведения урока // ?нформатика и образование. – 2006. – № 2. – С. 16–25.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.