МЕТОДКА ВКОРСТАННЯ СТРУКТУРНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧХ СХЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВЩОГО МЕДЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУH. Yu. Morokhovets

Анотація


Структурно-узагальнюючі схеми активно використовуються вчителями, викладачами, авторами підручників. Їх застосування в вищій школі нині є важливою методичною проблемою. Як показує досвід, використання структурно-узагальнюючих схем може сприяти підвищенню пізнавальної активності студентів, тому  можна говорити, що дослідження методики їх використання має велике практичне значення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.

Арнхейм Р. Визуальное мышление/ Р. Арнхейм// Хрестоматия по общей психологии/ под ед. Гиппенрайтер Ю. Б., Петухова В. В. – М. : ?зд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 97.

Остапенко А. А. Техника графического уплотнения учебной информации/ А.А.Остапенко, А. А. Касатиков, С. П. Грушевский// Шк. технологии. – 2004. – №6. – С. 90.

Блейк С. ?спользование достижений нейропсихологии в педагогике США/ С. Блейк, С. Пейп, М. А. Чошанов// Педагогика. – 2004. – №5. – С. 89.

Засвоєння навичок і умінь студентів технічних вузів/ О. М. Алєксєєв// Вісник Житомирського державного університету. – 2010. – № 57. – с. 1 – 6.

Кеняев Е. Д. О применении повторительно-обобщающих блок-схем/Е. Д. Кеняев// Физика в школе. – 1993. – № 6. – с. 45 – 48.

Педагогічні персоналії: Шаталов В. Ф. [Електронний ресурс]//Портал сучасних педагогічних ресурсів. – 2010. – Режим доступу до ресурсу http://intellect-invest.org.ua/pedagog_personalias_shatalov_vf/

Шаталов В. Д. Опорные конспекты по кинематике и динамике: Кн. для учителя: ?з опыта работи / В. Ф. Шаталов, В. М. Шейман, А. М. Хаит. – М.: Просвещение, 1989. – 143 с.

Цит. за: Остапенко А. А. Техника графического уплотнения учебной информации/ А. А. Остапенко, А. А. Касатиков, С. П. Грушевский// Шк. технологии. – 2004. – №6. – С. 90.

Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання: метод. посіб. для студ. / уклад. : Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка. – Старобільськ, 2015. – 112 с.

Visio: посібник початківця: Електронний ресурс. – Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.